แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญจาภา

ยั่งยืนสถาพร

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

พญ. เบญจาภา

ยั่งยืนสถาพร