แชร์ข้อความนี้

นพ. อิทธิพล

ประสิทธิ์ดำรง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. อิทธิพล

ประสิทธิ์ดำรง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า & ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2548
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า พ.ศ. 2551