แชร์ข้อความนี้

พญ. อรฐญา

เทียนบุญส่ง

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. อรฐญา

เทียนบุญส่ง

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต สอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ 2560
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขานาสิกวิทยา และภูมิแพ้ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561