แชร์ข้อความนี้

พญ. อภิฤดี

ชูปรีชา

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. อภิฤดี

ชูปรีชา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ พ.ศ. 2561