แชร์ข้อความนี้

พญ. สุษบา

ขวัญขจรเกียรติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สุษบา

ขวัญขจรเกียรติ

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2530
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย เมื่อปี พ.ศ. 2536