แชร์ข้อความนี้

พญ. สิรินทร์กาญจน์

สุขดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สิรินทร์กาญจน์

สุขดี

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2561