แชร์ข้อความนี้

พญ. สกาวรัตน์

กรบงกชมาศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สกาวรัตน์

กรบงกชมาศ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - การตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ & อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ