แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ศศิกานต์

ครุฑคำ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. ศศิกานต์

ครุฑคำ

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2561