แชร์ข้อความนี้

พญ. วัฒนาพร

วรศิลป์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. วัฒนาพร

วรศิลป์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2546