แชร์ข้อความนี้

นพ. วรพจน์

ทรัพย์ศิริสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วรพจน์

ทรัพย์ศิริสวัสดิ์

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.2562