แชร์ข้อความนี้

พญ. วธูกานต์

รุ่งภูวภัทร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. วธูกานต์

รุ่งภูวภัทร

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ศ.2556
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.25567