แชร์ข้อความนี้

พญ. รุจา

จรัสสิงห์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. รุจา

จรัสสิงห์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2559
  • วุฒิอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เมื่อปี พ.ศ.2562