แชร์ข้อความนี้

นพ. ยุทธศิลป์

เลื่อมประภัศร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ยุทธศิลป์

เลื่อมประภัศร์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวช เมื่อปี2539