แชร์ข้อความนี้

พญ. มนัชญา

ซื่อตรง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. มนัชญา

ซื่อตรง

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2557