แชร์ข้อความนี้

นพ. ภูรินนท์

สรวงยานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ภูรินนท์

สรวงยานนท์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - กระดูกเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2557
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2560