แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ภาพิมล

ภักดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. ภาพิมล

ภักดี

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาตรบัณทิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2558