แชร์ข้อความนี้

พญ. พัชราพร

ผลพรไพบูลย์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. พัชราพร

ผลพรไพบูลย์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปี พ.ศ. 2560