แชร์ข้อความนี้

พญ. พรพรรณ

กสิเสรีวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. พรพรรณ

กสิเสรีวงศ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ เมื่อปี พ.ศ. 2556