แชร์ข้อความนี้

ทพญ. พธู

สุระประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. พธู

สุระประเสริฐ

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554