แชร์ข้อความนี้

พญ. พชรวรรณ

ชื่นรัตนาวงษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. พชรวรรณ

ชื่นรัตนาวงษ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ1คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัติสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2557