แชร์ข้อความนี้

พญ. นฤพร

เพชรอาวุธ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. นฤพร

เพชรอาวุธ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2561