แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ธนิดา

จิตขจรวานิช

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

ทพญ. ธนิดา

จิตขจรวานิช

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2552