แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนัช

ตันสุขชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ธนัช

ตันสุขชัย

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เมื่อปี 2537