แชร์ข้อความนี้

พญ. ทิปภา

ชุติกาญจน์โกศล

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ:

พญ. ทิปภา

ชุติกาญจน์โกศล