แชร์ข้อความนี้

นพ. ติณห์นภัทร

เศรษฐ์คุณชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ติณห์นภัทร

เศรษฐ์คุณชัย

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2561