แชร์ข้อความนี้

นพ. ชูชัย

ขวัญขจรเกียรติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ชูชัย

ขวัญขจรเกียรติ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2529
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533