แชร์ข้อความนี้

พญ. จิตรลดา

เอี่ยมหฤท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. จิตรลดา

เอี่ยมหฤท

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบทางเดินอาหารและโรคตับ เมื่อปี พ.ศ. 2553