แชร์ข้อความนี้

ทพญ. กรกนก

วุฒิเจริญกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. กรกนก

วุฒิเจริญกิจ

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาตรบัณทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551