ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน์ image of นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2001

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2544

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน์

ดูทั้งหมด