แชร์ข้อความนี้

สนับสนุนผู้ป่วยและการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาวะปกติ

อาคาร 1 ชั้น 4
ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2022-2399-2400
info@samitivej.co.th

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมทีมนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการกายภาพบำบัด รักษา อาการปวดและเสื่อม ในระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ  มีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทได้รับเกียรติจากนานาประเทศ  ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล JCI

OUR SERVICES

 • ตรวจ ประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและข้อโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ด้วยวิธีการดึง การดัด การบริหารร่างกาย และการใช้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ โดยนักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์
 • ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ช่วยในกิจกรรมของมือและแขนที่อ่อนแรง โดย นักกิจกรรมบำบัด
 • ฝึกการพูดโดยนักอรรถบำบัด

ให้บริการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท ดังนี้

 • ผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและข้อ
 • ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า  ปวดไหล่
 • ผู้ป่วยโรคระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์  อัมพาต  กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้า
 • ผู้ป่วยโรคปอดและถุงลมปอด
 • ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคเฉพาะสตรีที่เกี่ยวข้องกับเอ็นและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดไหล่ คลินิก เท้า , กายอุปกรณ์และ ตัดรองเท้าเพื่อการรักษา

OUR FACILITIES & MEDICAL TECHNOLOGIES

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ 5 ห้อง
 • ห้องพิเศษสำหรับกายภาพบำบัด ห้องกิจกรรมบำบัด และห้องออกกำลังกาย รวม 16 ห้อง
 • ห้องเคาะปอดแยกพิเศษพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • เครื่องอัลตราซาวด์ ทั่วไป และอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องให้ความร้อนลึก   shortwave, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง เช่น กล้ามเนื้อใบหน้า กล้ามเนื้อแขนขา
 • เครื่องShockwave
 • เครื่องLaser
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องช่วยลดบวมของแขนขา
 • เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่า เพื่อป้องกันข้อเข่าติด ในผู้ป่วยผ่าตัดเข่า
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  – เครื่องวัดกำลัง มือ, เครื่องวัดกำลังขา, เครื่องวัดความจุปอด, เครื่องวัดความอ่อนตัวของหลัง
  – เครื่องวัดสัดส่วนไขมันในร่างกาย
 • เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน หรืออ่อนแรงขา
 • ลู่วิ่งไฟฟ้า / จักรยานไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย
 • เครื่องออกกำลังกายโดยพยุงส่วนต่างๆของร่างกาย Red Cord เพื่อกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว และทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างปกติและสมดุล
 • อุปกรณ์การตรวจประเมิน ความพร้อมในการทำงาน Functional Capacity Evaluationสำหรับเจ้าหน้าที่ ใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนต่างๆของร่างกาย ก่อนเข้าประจำการ Return to Work
 • เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยโรคระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 1 ชั้น 2
ทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9087
info.srinakarin@samitivej.co.th

เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โรงพยาบาลสมิติเวชรักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูจากการผ่าตัดหนัก จนถึงการใช้ยาเพื่อการฟื้นฟู เราช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ป่วยบางรายได้รับความทรมานจากอาการเรื้อรังนานนับปี หรือบางรายมีอาการชนิดเฉียบพลัน เป้าหมายของเราคือช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วอย่างมีคุณภาพ

PhysicalMed

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ มีบุคคลากรที่เพียบพร้อมและเชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ผู้ชำนาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักนวดบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักฝึกการพูด เพื่อการดูแลอย่างดีที่สุด เราเชื่อในการดูแลจิตใจผู้ป่วยเฉกเช่นเดียวกับทางร่างกาย เราเข้าใจดีว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราจึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยในทุกย่างก้าว

PhysicalMed-snh

การบริการ

• การวิเคราะห์และรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
• กายภาพบำบัด
• การบริการด้านกายอุปกรณ์
• การรักษาการพูด
• การให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ
• เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย
• เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคปอด
• เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
• เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะทางสตรี

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ 3 ห้องที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ
• ห้องพิเศษสำหรับกายบำบัด และห้องอาชีวบำบัด
• ห้องนวดแผนไทย
• ห้องออกกำลังกาย
• ห้องเคาะปอดแยกพิเศษพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
• ลู่วิ่ง จักรยานสำหรับออกกำลังกาย และเครื่องสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายประเภทต่างๆ
• เครื่องให้ความร้อนลึก shockwave, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อลดอาการปวด
• เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าด้วยความถี่สูง
• เครื่องและอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูขั้นสูง
• เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
• เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน
• เครื่องอัลตราซาวด์ทั่วไป และอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
• เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
• เครื่องมือดึงหรือถ่วงน้ำหนักสำหรับกระดูกคอและหลัง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 ตึก A 
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 19:00 น., เสาร์-อาทิตย์ 09:00 - 16:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext 1401-2
infossh@samitivej.co.th

 

เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชารักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูจากการผ่าตัดหนัก จนถึงการใช้ยาเพื่อการฟื้นฟู เราช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ป่วยบางรายได้รับความทรมานจากอาการเรื้อรังนานนับปี หรือบางรายมีอาการชนิดเฉียบพลัน เป้าหมายของเราคือช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วอย่างมีคุณภาพ

 

ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีบุคคลากรที่เพียบพร้อมและเชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ผู้ชำนาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักนวดบำบัด  และนักฝึกการพูด เพื่อการดูแลอย่างดีที่สุด เราเชื่อในการดูแลจิตใจผู้ป่วยเฉกเช่นเดียวกับทางร่างกาย เราเข้าใจดีว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราจึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยในทุกย่างก้าว

การบริการ

 • การวิเคราะห์และรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
 • กายภาพบำบัด
 • กิจกรรมบำบัด
 • การรักษาการพูด
 • การให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคปอด
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะทางสตรี
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยเด็ก

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทีแผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ห้องพิเศษสำหรับกายบำบัด และห้องกิจกรรมบำบัด
 • ห้องออกกำลังกาย
 • ห้องฝึกพัฒนาการเด็กและห้องแสงสี
 • ห้องฝึกมือและกิจวัตรประจำวัน
 • ลู่วิ่ง จักรยานสำหรับออกกำลังกาย และเครื่องสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายประเภทต่างๆ
 • เครื่องให้ความร้อนลึก shockwave, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องและอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูขั้นสูง
 • เครื่องงอเหยียดเข่า
 • เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน
 • เครื่องอัลตราซาวด์ทั่วไป และอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
 • เครื่องมือดึงหรือถ่วงน้ำหนักสำหรับกระดูกคอและหลัง
 • เครื่องมือใหม่ โทคโนโลยีสูง: เครื่องเลเซอร์กำลังสูง
   

Copyright © 2017 Samitivej Hospitals Sriracha Chonburi.

 

ชั้น 4 อาคาร A
จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น. , อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
66 (0) 2408-0107
info.thonburi@samitivej.co.th

เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โรงพยาบาลสมิติเวชรักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูจากการผ่าตัดหนัก จนถึงการใช้ยาเพื่อการฟื้นฟู เราช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ป่วยบางรายได้รับความทรมานจากอาการเรื้อรังนานนับปี หรือบางรายมีอาการชนิดเฉียบพลัน เป้าหมายของเราคือช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  มีบุคคลากรที่เพียบพร้อมและเชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ผู้ชำนาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักฝึกการพูด เพื่อการดูแลอย่างดีที่สุด เราเชื่อในการดูแลจิตใจผู้ป่วยเฉกเช่นเดียวกับทางร่างกาย เราเข้าใจดีว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราจึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยในทุกย่างก้าว

การบริการ

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคปอด
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะทางสตรี
 • การให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ 2 ห้องที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ
 • ห้องออกกำลังกาย
 • จักรยานสำหรับออกกำลังกาย
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และกระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวด
 • เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน
 • เครื่องอัลตราซาวด์ทั่วไป และอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
 • เครื่องมือดึงหรือถ่วงน้ำหนักสำหรับกระดูกคอและหลัง

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 อาคาร A
จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 08.00-18.00 น.
66 (0)33-038-816
infosch@samitivej.co.th