แชร์ข้อความนี้

Night Clinic ดูแลคุณด้วยแพทย์เฉพาะทาง แม้ในยามฉุกเฉิน

Night Clinic เคาเตอร์ 4 และ 5
ทุกวัน 18.00-22.00 น.
66 (0) 2022-2491-3
info@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวชเข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการพบผู้เชี่ยวชาญนอกเวลาทำการ เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึง ได้ขยายเวลาการทำงานของเราถึงเวลา 22:00 น.ทุกวัน เรามีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลคุณในเวลากลางคืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI อีกด้วย

Night-Clinic_side201282113487455

ไม่ว่าคุณต้องรับบทบาทการเป็นมารดาที่ต้องทำงานและดูแลบุตร หรือผู้สูงอายุควบคู่กัน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับบุคคลที่คุณดูแล เช่น ลื่นตกบันได เป็นต้น เราสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยคุณสามารถนัดหมายและเข้าพบผู้เชี่ยวชาญของเราที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้

แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชให้การดูแลที่ดีเยี่ยมหลังจาก 22:00 น.ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในแผนกฉุกเฉินโดยแพทย์ฉุกเฉินจะให้การดูแลและการรักษาเราเปิดรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ

บริการของเรา

 • ดูแลรักษาทางการแพทย์ทั่วไปสำหรับอาการ
 • ไข้ ไอเจ็บคอ และน้ำมูกไหล
 • อาการปวดหัวหรือไมเกรน
 • เวียนศีรษะ หรือสับสน
 • การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น รู้สึกหดหู่ หมดสติ เป็นลม หรือ ความวุ่นวาย
 • การเคลื่อนไหว ที่ผิดปกติ เช่นการเคลื่อนไหว เกร็ง แขนและขา มือสั่น ตึงผิดปกติ เคลื่อนไหวร่างกายช้า

การรักษาโรค ระบบทางเดินอาหารและอาการต่างๆ

 • โรคกรดไหลย้อน ( GERD ) และโรคกระเพาะอาหารอื่น ๆ
 • การติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคตับ รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็ง ฯลฯ
 • อาการปวดท้อง รู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย หรือแน่นในกระเพาะอาหาร
 • คลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่มีสาเหตุ
 • โรคท้องร่วง อุจจาระหลวม อุจจาระที่มีมูกเลือด
 • อาการท้องผูกเรื้อรัง
 • อุจจาระสีดำ อุจจาระมีมูกเลือด
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้
 • กลืนอาหารลำบากหรือมีความเจ็บปวดในขณะที่กลืนอาหาร

การรักษา และการวินิจฉัยกระดูกรวมถึง

 • อาการปวดหลังเรื้อรังหรือถาวร
 • ปวดข้อต่อหรือเคลื่อนที่ลำบาก

ตารางแพทย์ Night Clinic

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ความเชี่ยวชาญ วันออกตรวจ
อายุรกรรม ทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)
ระบบทางเดินอาหารและตับ ทุกวัน
โรคระบบทางเดินหายใจ จันทร์, พฤหัสบดี, อาทิตย์
โรคไต จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม อังคาร, ศุกร์
โรคข้อและรูมาติสซั่ม พฤหัสบดี

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ความเชี่ยวชาญ วันออกตรวจ
หัวใจและหลอดเลือด พุธ, ศุกร์, อาทิตย์
โรคติดเชื้อ พฤหัสบดี
โรคไต ศุกร์, เสาร์
ศัลยกรรม ทุกวัน
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทุกวัน
สูตินรีเวช ทุกวัน
เด็ก ทุกวัน

Night Clinic ชั้น 1
20.00-22.00 น.
02-378922, 9244
info@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวชเข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการพบผู้เชี่ยวชาญนอกเวลาทำการ เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึง ได้ขยายเวลาการทำงานของเราถึงเวลา 22:00น.ทุกวัน เรามีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลคุณในเวลากลางคืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI อีกด้วย

Night-Clinic_side201282113487455

ไม่ว่าคุณต้องรับบทบาทการเป็นมารดาที่ต้องทำงานและดูแลบุตร หรือผู้สูงอายุควบคู่กัน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับบุคคลที่คุณดูแล เช่น ลื่นตกบันได เป็นต้น เราสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยคุณสามารถนัดหมายและเข้าพบผู้เชี่ยวชาญของเราที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้

แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชให้การดูแลที่ดีเยี่ยมหลังจาก 22:00 น.ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในแผนกฉุกเฉินโดยแพทย์ฉุกเฉินจะให้การดูแลและการรักษาเราเปิดรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ

บริการของเรา

 • ดูแลรักษาทางการแพทย์ทั่วไปสำหรับอาการ
 • ไข้ ไอเจ็บคอ และน้ำมูกไหล
 • อาการปวดหัวหรือไมเกรน
 • เวียนศีรษะ หรือสับสน
 • การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น รู้สึกหดหู่ หมดสติ เป็นลม หรือ ความวุ่นวาย
 • การเคลื่อนไหว ที่ผิดปกติ เช่นการเคลื่อนไหว เกร็ง แขนและขา มือสั่น ตึงผิดปกติ เคลื่อนไหวร่างกายช้า

การรักษาโรค ระบบทางเดินอาหารและอาการต่างๆ

 • โรคกรดไหลย้อน ( GERD ) และโรคกระเพาะอาหารอื่น ๆ
 • การติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคตับ รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็ง ฯลฯ
 • อาการปวดท้อง รู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย หรือแน่นในกระเพาะอาหาร
 • คลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่มีสาเหตุ
 • โรคท้องร่วง อุจจาระหลวม อุจจาระที่มีมูกเลือด
 • อาการท้องผูกเรื้อรัง
 • อุจจาระสีดำ อุจจาระมีมูกเลือด
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้
 • กลืนอาหารลำบากหรือมีความเจ็บปวดในขณะที่กลืนอาหาร

การรักษา และการวินิจฉัยกระดูกรวมถึง

 • อาการปวดหลังเรื้อรังหรือถาวร
 • ปวดข้อต่อหรือเคลื่อนที่ลำบาก

ตารางแพทย์ Night Clinic

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ความเชี่ยวชาญ วันออกตรวจ
อายุรกรรม ทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)
ระบบทางเดินอาหารและตับ ทุกวัน
โรคระบบทางเดินหายใจ จันทร์, พฤหัสบดี, อาทิตย์
โรคไต จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม อังคาร, ศุกร์
โรคข้อและรูมาติสซั่ม พฤหัสบดี

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ความเชี่ยวชาญ วันออกตรวจ
หัวใจและหลอดเลือด พุธ, ศุกร์, อาทิตย์
โรคติดเชื้อ พฤหัสบดี
โรคไต ศุกร์, เสาร์
ศัลยกรรม ทุกวัน
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทุกวัน
สูตินรีเวช ทุกวัน
เด็ก ทุกวัน