แชร์ข้อความนี้

Memory clinic

Memory clinic ขั้น 1 อาคาร 1 Royal Wing 133 สุขุมวิท 49 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
07:00 am - 08:00 pm
061-416-5678
info@samitivej.co.th

สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยดูได้จากประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีมากกว่า 20% ของประเทศ ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมักพบกับปัญหาเรื่องหลงลืม หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ได้นึกถึงภาวะสมองเสื่อม ที่เกิดจากโรคต่างๆ ที่พบบ่อยคือโรคอัลไซเมอร์ ตามสถิติของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปี ขึ้นไป ใน 8 คน จะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1 คน ดังนั้นถ้าคนไทยมีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 6.8 ล้านคน (จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558) เท่ากับว่าจะมีกว่า 8.5 แสนคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่จากสถิติกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้เข้ารับการรักษาด้วยโรคอัลไซเมอร์ 300,000 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อีกจำนวนกว่า 550,000 ราย ที่ยังไม่รู้ตัว และไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา

ใครควรได้รับรับการดูแล

 • ผู้ที่มีปัญหาหลงลืมที่รบกวนชีวิต เช่น อ่านหนังสือเข้าใจยากขึ้น ตัดสินใจผิดพลาดบ่อยขึ้น อารมณ์ หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป ไม่รู้วันเวลา
 • ผู้ดูแล และญาติของผู้ป่วย

การวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ชะลอความรุนแรงของโรคในอนาคต ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เราอยู่กับคนที่เรารักได้นานยิ่งขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว และสังคม

บริการในคลินิก

ให้การดูแลและรักษาแบบครบวงจร ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์หลากหลายสาขา ทั้งอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมอง และระบบประสาท จิตแพทย์ รังสีแพทย์ นักกำหนดอาหาร นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลผู้ผ่านการอบรมในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสมื่อมโดยเฉพาะ

 • ตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆที่มีปัญหามาจากการหลงลืม มีปัญหาพฤติกรรม เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล ขาดวิตามินB1 B12 ขาดกรดโฟลิก ภาวะไทรอยด์ฮอนร์โมนต่ำ สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular dementia) สมองเสื่อมจากภาวะความผิดปกติในการเคลื่อนไหวเช่น โรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple sclerosis) โรคความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor neurone disease) โรคพาร์กินสัน โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease)
 • ให้คำแนะนำในการวางแผนดูแลผู้ป่วย เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย และส่งเสริมญาติให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
 • การจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วย และกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
 • ตรวจความผิดปกติของสมอง เพื่อดูความเสื่อมของสมอง ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging : MRI)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG)
 • ในปัจจุบันมียาที่ช่วยชะลอและรักษาอาการไม่ให้ก้าวหน้าไปไกล โดยรักษาเจาะจงไปตามอาการร่วมกับ พฤติกรรมบำบัด
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการในคลินิก

 1. ผู้ป่วย และญาติ ทำแบบประเมิน
 2. พบแพทย์
 3. ทดสอบสมรรถภาพความจำ
 4. พบแพทย์
 5. รับคำแนะนำและปรึกษา

Memory Clinic ห่วงใย และใส่ใจ พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

Memory clinic ชั้น 4 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
07:00 am - 08:00 pm
061-416-5678
info.srinakarin@samitivej.co.th


สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยดูได้จากประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีมากกว่า 20% ของประเทศ ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมักพบกับปัญหาเรื่องหลงลืม หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ได้นึกถึงภาวะสมองเสื่อม ที่เกิดจากโรคต่างๆ ที่พบบ่อยคือโรคอัลไซเมอร์ ตามสถิติของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปี ขึ้นไป ใน 8 คน จะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1 คน ดังนั้นถ้าคนไทยมีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 6.8 ล้านคน (จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558) เท่ากับว่าจะมีกว่า 8.5 แสนคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่จากสถิติกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้เข้ารับการรักษาด้วยโรคอัลไซเมอร์ 300,000 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อีกจำนวนกว่า 550,000 ราย ที่ยังไม่รู้ตัว และไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา

ใครควรได้รับรับการดูแล

 • ผู้ที่มีปัญหาหลงลืมที่รบกวนชีวิต เช่น อ่านหนังสือเข้าใจยากขึ้น ตัดสินใจผิดพลาดบ่อยขึ้น อารมณ์ หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป ไม่รู้วันเวลา
 • ผู้ดูแล และญาติของผู้ป่วย

การวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ชะลอความรุนแรงของโรคในอนาคต ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เราอยู่กับคนที่เรารักได้นานยิ่งขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว และสังคม

บริการในคลินิก

ให้การดูแลและรักษาแบบครบวงจร ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์หลากหลายสาขา ทั้งอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมอง และระบบประสาท จิตแพทย์ รังสีแพทย์ นักกำหนดอาหาร นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลผู้ผ่านการอบรมในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสมื่อมโดยเฉพาะ

 • ตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆที่มีปัญหามาจากการหลงลืม มีปัญหาพฤติกรรม เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล ขาดวิตามินB1 B12 ขาดกรดโฟลิก ภาวะไทรอยด์ฮอนร์โมนต่ำ สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular dementia) สมองเสื่อมจากภาวะความผิดปกติในการเคลื่อนไหวเช่น โรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple sclerosis) โรคความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor neurone disease) โรคพาร์กินสัน โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease)
 • ให้คำแนะนำในการวางแผนดูแลผู้ป่วย เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย และส่งเสริมญาติให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
 • การจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วย และกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
 • ตรวจความผิดปกติของสมอง เพื่อดูความเสื่อมของสมอง ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging : MRI)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG)
 • ในปัจจุบันมียาที่ช่วยชะลอและรักษาอาการไม่ให้ก้าวหน้าไปไกล โดยรักษาเจาะจงไปตามอาการร่วมกับ พฤติกรรมบำบัด
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการในคลินิก

 1. ผู้ป่วย และญาติ ทำแบบประเมิน
 2. พบแพทย์
 3. ทดสอบสมรรถภาพความจำ
 4. พบแพทย์
 5. รับคำแนะนำและปรึกษา

Memory Clinic ห่วงใย และใส่ใจ พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ