แชร์ข้อความนี้

Burn Unit

ICU ชั้น 2 ตึก Royal Wing
ตลอด 24 ชั่วโมง
66 (0) 2022-2580
info@samitvej.co.th

Burn Unit ให้บริการที่สอดรับกับนโยบายการสร้างระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน แบบครบวงจร ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ระยะวิกฤติฉุกเฉินจนถึงระยะฟื้นฟูและสามารถกลับบ้านได้ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) มี บริการที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม (Clinical practice guideline for Burn Patients)

บริการใน Burn Unit

 • ห้อง positive pressure เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ธาราบำบัด (Hydrotherapy) พร้อมชุดอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Burn Unit สามารถดูแลผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยที่มีบาดแผล 2nd degree burn ≥ 10%ในเด็กและ≥20 % ในผู้ใหญ่ของ total body surface area
 • ผู้ป่วยที่มีบาดแผล 2nd และ 3rd degree บริเวณใบหน้า ตา หู มือ เท้า บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
 • ผู้ป่วยที่มีบาดแผล Full – thickness burn ในทุกกลุ่มอายุ
 • Electrical burns จากไฟฟ้าซ๊อตที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า > 1,000 volt, ฟ้าผ่า
 • มีบาดแผลจากสารเคมี (Chemical burns)
 • Inhalation injury จากการสูดควันร้อน หรือไอร้อน

Related Testimonial

ฉุกเฉิน,เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1
ตลอด 24 ชั่วโมง
66 (0) 2022-2222 กด 1
info.srinakarin@samitivej.co.th

Burn Unit ให้บริการที่สอดรับกับนโยบายการสร้างระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน แบบครบวงจร ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ระยะวิกฤติฉุกเฉินจนถึงระยะฟื้นฟูและสามารถกลับบ้านได้ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) มี บริการที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม (Clinical practice guideline for Burn Patients)

บริการใน Burn Unit

 • ห้อง positive pressure เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ธาราบำบัด (Hydrotherapy) พร้อมชุดอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Burn Unit สามารถดูแลผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยที่มีบาดแผล 2nd degree burn ≥ 10%ในเด็กและ≥20 % ในผู้ใหญ่ของ total body surface area
 • ผู้ป่วยที่มีบาดแผล 2nd และ 3rd degree บริเวณใบหน้า ตา หู มือ เท้า บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
 • ผู้ป่วยที่มีบาดแผล Full – thickness burn ในทุกกลุ่มอายุ
 • Electrical burns จากไฟฟ้าซ๊อตที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า > 1,000 volt, ฟ้าผ่า
 • มีบาดแผลจากสารเคมี (Chemical burns)
 • Inhalation injury จากการสูดควันร้อน หรือไอร้อน

Related Testimonial

ฉุกเฉิน,เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน