แชร์ข้อความนี้

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

ศูนย์โรคภูมิแพ้ เคาท์เตอร์ 2 แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคาร 1 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ทุกวัน 09.00-17.00 น.
66 (0) 2022-2742-3
info@samitivej.co.th

มุ่งเน้นในประสิทธิภาพ การป้องกันและรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย อุบัติการของโรคหืดสำหรับผู้ใหญ่ในคนไทยที่เคยสำรวจเมื่อ 20 กว่าปีก่อน พบประมาณร้อยละ 2.5 สำหรับในเด็กเมื่อ 10 ปีก่อน พบว่าเด็กในกรุงเทพมหานคร เป็นโรคหืดร้อยละ 4.2 ในปัจจุบันพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 สำหรับโรคแพ้อากาศ จากการสำรวจในผู้ใหญ่และเด็ก พบประมาณร้อยละ 20 และมีแนวโน้มจะพบสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่วนผื่นแพ้ทางผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก มีอุบัติการไม่เพิ่มขึ้นมากนัก พบประมาณร้อยละ 10-15

การที่พบโรคภูมิแพ้ของระบบการหายใจเพิ่มขึ้นในประเทศไทยก็เพราะวิถีของคนไทยเปลี่ยนไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อยู่กันอย่างแออัด บ้านเรือนจากเดิมที่มีลักษณะโปร่ง โล่ง มีการถ่ายเทอากาศดี เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น มีเพดานเตี้ย ปิดหน้าต่างตลอดเวลา เปิดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องนอนมีพรมซึ่งมีไรฝุ่นมาก มีต้นไม้ประดับ ซึ่งมีเชื้อรา นิยมเลี้ยงสุนัข แมวในบ้าน บางคนถึงกับเอาไปนอนด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสารก่อภูมิแพ้ทั้งสิ้น คนก็ได้แต่สูดเอาสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายตลอดเวลา ยิ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิแพ้ขึ้น

ปัจจุบันนี้ยังมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วย เช่น มลพิษในอากาศ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกซด์ ฝุ่นละอองตามถนน ควันจากท่อรถยนต์ และจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีควันบุหรี่ การติดเชื้อ เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยทำให้อุบัติการของโรคภูมิแพ้ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

การบริการ

 • ตรวจรักษาเกี่ยวกับ
  1. โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งอาจมาด้วยอาการ

  • อาการหวัดเรื้อรัง
  • อาการเวียนศีรษะ
  • อาการปวดศีรษะเรื้อรัง
  • อาการหายใจไม่อิ่ม
  • อาการกระแอมบ่อยๆ หรือเสมหะลงคอ
  • อาการคันหัวตา ขอบตาล่างบวมคลํ้า
  • อาการกรน
  • อาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นในช่วงกลางวัน
 • หอบหืด
 • ผื่นลมพิษ(urticaria)
 • ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้(atopic dermatitis)
 • แพ้อาหาร(food allergy)
 • แพ้ยา(drug allergy)
 • แพ้แมลงต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน (insect sting allergy)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(immunodeficiency disease)
 • ไอเรื้อรัง(chronic cough)
 • ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง(Skin test for allergy)
 • ฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Immunotherapy)
 • รักษาอาการแพ้ยา(drug desensitization)
 • ตรวจเลือดเกี่ยวกับภูมิแพ้(Blood test for allergy)

 

ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 2 ตึก C
ทุกวัน
66 (0) 3832-0300 Ext. 4260-1
infossh@samitivej.co.th

มีความเชี่ยวชาญ ด้านให้ดูแลรักษาภูมิแพ้ในเด็กทุกระบบ อาทิ

 • โรคหอบหืด (Asthma)
 • โรคภูมิแพ้ทางจมูกและตา (Allergic rhino conjunctivitis)
 • ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
 • หวัดเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
 • กรน (Snoring)
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
 • ลมพิษ (Urticaria)
 • แพ้นมวัว (Cow milk protein allergy)
 • แพ้อาหาร (Single or multiple food allergy)
 • แพ้ยา (Drug allergy)
 • แพ้มด แพ้แมลง (Fire ant or hymenopthera hypersensitivity)
 • ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunodeficiency)
 • ฯลฯ (etc.)
สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. , วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-18.00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 80220
info.thonburi@samitivej.co.th

ไม่ใช่แค่วินิจฉัย แต่รักษาคุณด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช Samitivej Allergy Institute (SAI)

นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งทางจมูก ตา ผิวหนัง การแพ้อาหาร หอบหืด ไซนัสอักเสบ เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และเข้าใจถึงวิธีการรักษาตั้งแต่แรกเข้ามา ด้วยความใส่ใจและเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดี พร้อมการบริการอย่างครบครันด้านสถานที่ และทีมผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

การตรวจภูมิแพ้

 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin prick test)
  • ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อแยกชนิดของโรคภูมิแพ้ได้ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจโดยการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีการสะกิด
  • เหมาะกับผู้ที่มีอาการแพ้เรื้อรัง เป็นๆ หายๆ และสงสัยว่าอาจเกิดจากภูมิแพ้
  • ตรวจสอบราคา https://www.samitivejhospitals.com/th/promotions/โปรแกรมตรวจภูมิแพ้
 • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
  • ตรวจเพื่อช่วยประเมินภาวะการอักเสบของหลอดลม ใช้ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคหืด
  • ตรวจโดยใช้ปากอมที่เป่า (Mouthpiece) ให้สนิท แล้วเป่าลมออกอย่างช้า ๆ ด้วยความเร็วคงที่
  • เหมาะกับการใช้ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพปอดวิธีอื่น เพื่อวางแผนการรักษา
  • ตรวจสอบราคาเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 02438-9000 ต่อ 80220 หรือ Line@ http://bit.ly/2iOMEEZ
 • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (ISAC)
  • ตรวจเพื่อลดปัญหาเรื่องผลการทดสอบลวง และสามารถระบุการแพ้ข้ามกลุ่มของโปรตีนได้ ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคภูมิแพ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ตรวจโดยการเจาะเลือดในปริมาณน้อย
  • เหมาะกับผู้ป่วยที่มีการแพ้สารหลายๆ ชนิด หรือผู้ที่มีประวัติไม่สัมพันธ์กับอาการของโรค
  • ตรวจสอบราคาเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 02438-9000 ต่อ 80220 หรือ Line@ http://bit.ly/2iOMEEZ
 • การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
  • ตรวจเพื่อรักษาโรคแพ้อาหาร
  • ตรวจโดยโดยให้รับประทานอาหารที่แพ้ทีละน้อยในระดับที่ปลอดภัย เพื่อสังเกตอาหารของผู้ป่วย
  • เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอายุ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารรุนแรง นอกจากนี้ยังเหมาะกับการรักษาการแพ้อาหารประเภท นมวัว ไข่ แป้งสาลี ถั่วลิสง เป็นต้น
  • ตรวจสอบราคาเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 02438-9000 ต่อ 80220 หรือ Line@ http://bit.ly/2iOMEEZ
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
  • ตรวจเพื่อการแพ้ทำเพื่อทดสอบว่าอาหารที่รับประทานนั้น ทานในปริมาณใด จะส่งผลเสีย หรือแอฟเฟ็คกับร่างกาย เพื่อลีกเลี่ยงภาวะแพ้อาหาร
  • ตรวจโดยการให้รับประทานอาหารที่สงสัยโดยค่อยๆ เพิ่มทีละน้อย และติดตามอาการภายใต้การดูแลของแพทย์
  • เหมาะกับผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร
  • ตรวจสอบราคาเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 02438-9000 ต่อ 80220 หรือ Line@ http://bit.ly/2iOMEEZ
 • การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)
  • ตรวจเพื่อช่วยลดอาการคัน ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ตรวจโดยวิธีแช่น้ำเกลือและพันด้วยผ้าพันแผล
  • เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และผู้ที่มีลักษณะเป็นผื่นเรื้อรังกระจายตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย
  • ตรวจสอบราคาเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 02438-9000 ต่อ 80220 หรือ Line@ http://bit.ly/2iOMEEZ

การบริการ

 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง(Skin prick test) และการตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE) ในกลุ่มโรคภูมิแพ้ เช่น Allergic rhinitis, Food allergy, Anaphylaxis, Asthma, Atopic dermatitis
 • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (Component-resolved diagnosis, CRD) ด้วยวิธี Biochip technique จากส่วนประกอบสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล 112 ชนิดจากสารก่อภูมิแพ้ 51 ชนิด
 • เคยมีประวัติ ผลตรวจทดสอบว่าแพ้ที่สัมพันธ์กับโรค เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
 • ตรวจความไวของหลอดลม Bronchoprovocation test (eg exercise,Methacholine) รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test ) ในโรคหอบหืด
 • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO) ในโรคหอบหืด
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยภูมิแพ้(Environment control)
 • ให้การรักษาภูมิแพ้โดยวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)
 • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
 • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ด้วยการทำ Saline bath และWet warp therapy (WWT)
 • การตรวจค้นเพื่อสืบหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunedeficiency diseases)
 • ให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ การใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตามการรักษา
 • ให้ยากลุ่ม Immunomodulator (eg. Anti IgE, IVIG)
 • ให้การดูแลรักษา และรับปรึกษาโรคภูมิแพ้ที่อาจจะยังคิดไม่ถึง ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเรื้อรัง เช่น โรคไซนัสอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ หอบหืด ไอเป็นๆหายๆ ลมพิษ ตาหรือปากบวม ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง การแพ้แบบรุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis)

อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry)
 • เครื่องทดสอบค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
 • ห้องทดสอบการแพ้อาหารความเสี่ยงต่ำ (Low risk oral food challenge room) และห้องทดสอบการแพ้อาหารความเสี่ยงสูง (High risk oral food challenge room)
 • ชุดการตรวจภูมิแพ้ด้วยวิธีการสะกิดผิวหนัง
 • เครื่อง ImmunoCAP ISAC เพื่อตรวจสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล
 • การตรวจเซลล์เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา (Nasal cytology, Conjunctival cytology)
 • การตรวจเซลล์ในเสมหะ (Induced sputum cytology)
 • ห้องวีดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต วิชยานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & Pediatric – Allergy And Clinical Immunology กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
พญ. จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & Pediatric – Allergy And Clinical Immunology กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
พญ. ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. อัญชลี เสนะวงษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. นันทนัช หรูตระกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง