แชร์ข้อความนี้

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ไลฟเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลสมิติเวช
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
020-222-749-50
svhlife@samitivej.co.th

เพราะเราเชื่อว่า “การป้องกัน” ย่อมดีกว่า “การรักษา” ไลฟ์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีตลอดไป จึงศึกษาค้นคว้าจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพที่บางครั้งก็ไม่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยใช้การแพทย์แบบองค์รวมซึ่งรวมศาสตร์การแพทย์หลายด้านเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านรู้ทันและป้องกันก่อนเกิดโรค พร้อมด้วยการรักษาที่ตรงจุดและครอบคลุม เช่น การตรวจพันธุกรรม การตรวจโรคทางอายุรกรรมหลาย ๆ โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยโปรแกรมสุขภาพและเทคโนโลยีอันทันสมัย นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชะลอเวลาการเกิดโรคจากความเสื่อมของร่างกายได้ในอนาคต

ไลฟ์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยจากสหรัฐอเมริกา (American Board of Anti-aging Medicine) ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต นำไปสู่เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาว ด้วยเทคโนโลยีซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน และมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล

การบริการและโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • การชะลอวัยด้วยการตรวจสุขภาพ อาทิ อนุมูลอิสระสะสมและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย การอักเสบซ่อนเร้น สารพิษโลหะหนักสะสม ระดับวิตามินแร่ธาตุในร่างกาย ความสมดุลของระดับฮอร์โมนต่างๆ การหาความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรม ความเสี่ยงต่อโรคซับซ้อน ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง การตรวจดูพันธุกรรมเพื่อตอบการตอบสนองต่อยาชนิดต่างๆ โภชนาการเบื้องลึกระดับพันธุกรรม และอายุชีวภาพของร่างกาย
 • วิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล
 • การใช้ฮอร์โมนธรรมชาติทดแทนและปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย
 • การเสริมประสิทธิภาพร่างกายในด้านต่างๆ ด้วยวิตามินทางเส้นเลือด
 • การปรับสมดุลร่างกาย เพื่อลดระดับสารพิษและโลหะหนักสะสม

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Lifestyle Modification) ที่แพทย์ของไลฟ์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จะช่วยออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของท่านอย่างครอบคลุม ตั้งแต่สาเหตุภายใน ไปจนถึงการดำเนินชีวิตภายนอก โดยการออกแบบอาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Customized Supplements) การออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Exercise Prescription) และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ไลฟ์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เพื่อการมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลแพทย์ที่ออกตรวจ

แพทย์ประจำศูนย์ >> คลิกที่นี่ <<
ชั้น 4 อาคาร A
ทุกวัน 09.00-17.00 น.
02-4389000 ต่อ 90419
info.thonburi@samitivej.co.th

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ใช้การแพทย์แบบองค์รวม ซึ่งถือเป็นการรวมศาสตร์การแพทย์หลายด้านเพื่อเตรียมพร้อม และป้องกันก่อนเกิดโรค พร้อมด้วยการรักษาที่ตรงจุดและครอบคลุม เช่น การตรวจพันธุกรรม การตรวจโรคทางอายุรกรรมหลายๆ โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยโปรแกรมสุขภาพ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชะลอเวลาการเกิดโรคจากความเสื่อมของร่างกายได้ในอนาคต

การบริการ

 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของท่านอย่างครอบคลุมตั้งแต่สาเหตุภายใน ไปจนถึงการดำเนินชีวิตภายนอก เพื่อให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต นำไปสู่เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาว ด้านเทคโนโลยีซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน และมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 • การชะลอวัยด้วยกาตรวจสุขภาพ อาทิ อนุมูลอิสระสะสม และสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย การอักเสบซ่อนเร้น สารพิษโลหะหนักสะสม ระดับวิตามินแร่ธาตุในร่างกาย ความสมดุลระดับฮอร์โมนต่างๆ การความเสี่ยงต่อโรคทางพันุกรรม ความเสี่งต่อโรคซับซ้อน ความเสี่ยงต่อโคมะเร็ง โภชนาการเบื้องลึกระดับพันธุกรรม และอายุชีวภาพของร่างกาย
 • ออกแบบอาหารเสริมเฉพาะบุคคล
 • การใช้ฮอร์โมนธรรมชาติทดแทนและปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย
 • การเสริมประสิทธิภาพร่างกายในด้านต่างๆ ด้วยวิตามินทางเส้นเลือด

เทคโนโลยี

 • เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย (InBody)
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion pump)

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง