แชร์ข้อความนี้

เข้าใจสุขภาพหัวใจ

ชั้น 1, อาคาร 1
ทุกวัน 07.00-18.00 น.
66 (0) 2022-2110-2
info@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวชมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมทั้งมีทีมงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษาในผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีศัลยแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ฟื้นฟู พยาบาล ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความทุ่มเทในการให้การดูแลรักษาหัวใจที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ สถาบันหัวใจของเรามีความยินดีในการดูแลผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

HeartInstitute

เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ของเรามีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการ ตีบแต่กำเนิด โรคหัวใจรูมาติก เลือดปากทาง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลว เป็นผลมาจากคาร์ดิโอความผิดปกติต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อและจังหวะการเต้นของหัวใจ

ที่สถาบันหัวใจให้บริการฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีความเข้าใจในครอบครัวของผู้ป่วย หลังจากการรักษาเรามีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

บริการของเรา

เราให้บริการการวินิจฉัย และรักษาดังนี้:

 • ตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • หัวใจล้มเหลว
 • การตรวจจับจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ
 • โรควาล์วหัวใจ
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
 • โรคหัวใจแต่กำเนิด
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • โรคหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองคาโรดิค
 • โรคหลอดเลือดไต
 • โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
 • โรคเส้นเลือด
 • การป้องกันอาการต่าง ๆ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • หน่วยผู้ป่วยนอก ให้คำปรึกษา
 • ห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบ ที่ไม่เป็นอันตราย
 • ห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการ
 • หออภิบาลหัวใจ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • หน่วยตรวจสอบหัวใจ
 • คลื่นสนามแม่เหล็กโดยใช้เครื่อง (MRI )
ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
66 (0) 2378-9114
info.srinakarin@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้การดูแลโดยคณะแพทย์โรคหัวใจผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับสากล เพื่อให้บริการอย่างครบถ้วนทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

บริการของเรา

ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ อันทันสมัย

 • การตรวจหาเอ็นไซม์หัวใจ Troponin T, Troponin I, CK-MB
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
  • ผ่านทางผนังหน้าอก (Transthoracic Echocardiogram)
  • ก่อนและหลังการออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiogram)
  • ก่อนและหลังการกระตุ้นหัวใจด้วยยา (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังได้)
  • ผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiogram)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)
 • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiography)
 • การฉีดสีหลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดเลี้ยงสมอง ไต และแขนขา
 • เครื่องตรวจดูการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index)
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab)
 • การขยายหลอดเลือดและการใส่ขดลวดรักษาการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (Pace Maker)
 • ห้องอภิบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit)
 • เครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ (Intra Aortic Balloon Pump)
 • อุปกรณ์การฟื้นฟูหัวใจที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ

ด้วยทีมแพทย์หัวใจที่มีประสบการณ์

สามารถให้การรักษาโรคเฉพาะต่างๆ ทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย ครอบคลุมการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจรูห์มาติค โรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง หรือปริแตก กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสมรรถภาพ ลิ้นหัวใจตีบและรั่ว โรคเยื่อหุ้มหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดและเครื่องมือที่ทันสมัย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ จะช่วยให้สามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคแทรกซ้อน ช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้ดีขึ้น ทำให้ผู้เป็นโรคหัวใจกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน ทำงานได้ตามปกติ คุณภาพชีวิตดีขึ้น และสิ่งที่สำคัญ การฟื้นฟูหัวใจจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก


บทความที่เกี่ยวข้อง


วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 4 ตึก C
ทุกวัน
66 (0) 3832-0300 Ext. 4170-1
infossh@samitivej.co.th

ให้การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ การรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั่วไป ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการท่านโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ อายุแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านการทำบอลลูนขยายหลอดเลือด                  อายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านไฟฟ้าหัวใจ แพทย์ผ่าตัดหัวใจ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจ รังสีแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยโรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์บำบัดฝื้นฟูหัวใจ และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (Ambulance CCU) ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular investigation center)
 2. ศูนย์เอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular imaging center)
 3. ศูนย์หลอดเลือด (Vascular center)
 4. ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardiothoracic surgery center)
 5. ศูนย์ตรวจรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจ (Heart rhythm center)
 6. ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายโดยการใส่สายสวนและถ่างขยายด้วยบอลลูน (Catheterization Laboratory- Coronary and Endovascular Intervention)
 7. ศูนย์โรคหัวใจเด็ก (Child Heart Center)
 8. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac rehabilitation center)
ชั้น 1 อาคาร A
ทุกวัน
66 (0) 2438-9000 ต่อ 8020 , 8021
info.thonburi@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวชมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมทั้งมีทีมงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษาในผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีศัลยแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ฟื้นฟู พยาบาล ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความทุ่มเทในการให้การดูแลรักษาหัวใจที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ สถาบันหัวใจของเรามีความยินดีในการดูแลผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

HeartInstitute

เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ของเรามีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการ ตีบแต่กำเนิด โรคหัวใจรูมาติก เลือดปากทาง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลว เป็นผลมาจากคาร์ดิโอความผิดปกติต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อและจังหวะการเต้นของหัวใจ

ที่สถาบันหัวใจให้บริการฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีความเข้าใจในครอบครัวของผู้ป่วย หลังจากการรักษาเรามีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

บริการของเรา

เราให้บริการการวินิจฉัย และรักษาดังนี้:

 • ตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • หัวใจล้มเหลว
 • การตรวจจับจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ
 • โรควาล์วหัวใจ
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
 • โรคหัวใจแต่กำเนิด
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • โรคหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองคาโรดิค
 • โรคหลอดเลือดไต
 • โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
 • โรคเส้นเลือด
 • การป้องกันอาการต่าง ๆ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • หน่วยผู้ป่วยนอก ให้คำปรึกษา
 • ห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบ ที่ไม่เป็นอันตราย
 • ห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการ
 • หออภิบาลหัวใจ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • หน่วยตรวจสอบหัวใจ
 • คลื่นสนามแม่เหล็กโดยใช้เครื่อง (MRI)
ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 2 อาคาร A
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
66 (0)3303-8981, (0)3303-8982
infosch@samitivej.co.th

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมทั้งมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และพยาบาลเที่พร้อมให้การบริการด้วยความใส่ใจ เรามีความทุ่มเทในการดูแลรักษาหัวใจให้ดีที่สุด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ของเรามีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการให้คำปรึกษและาคำแนะนำเพื่อให้ผู้รับบริการและญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ภายใต้ความห่วงใยและใส่ใจของเรา

บริการของเรา

เราให้บริการการวินิจฉัย และรักษาดังนี้:

 • ตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • หัวใจล้มเหลว
 • การตรวจจับจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ
 • โรควาล์วหัวใจ
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
 • โรคหัวใจแต่กำเนิด
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • โรคหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองคาโรดิค
 • โรคหลอดเลือดไต
 • โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
 • โรคเส้นเลือด
 • การป้องกันอาการต่าง ๆ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • หน่วยผู้ป่วยนอก ให้คำปรึกษา
 • ห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบ ที่ไม่เป็นอันตราย
 • ห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • หน่วยตรวจสอบหัวใจ
 • ห้องตรวจเอ็กเซเรย์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง