แชร์ข้อความนี้

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 4
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
66 (0) 2378-9306-7 และ 66 (0) 2378-9319
info@samitivej.co.th

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย สมิติเวช ศรีนครินทร์ ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วย การบริการอย่างครบครัน “เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก พร้อมทั้งคลายความกังวลกับภาวะเสื่อมตามวัย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และพร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมแก่คุณ”

ทำความรู้จักกับคำว่า “เวชศาสตร์ชะลอวัย” เวชศาสตร์ชะลอวัย คือศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้ดี ไม่ใช่เรื่องของการชะลอวัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้คุณมีอายุยืนไปพร้อมๆกับ สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์แจ่มใส ผิวพรรณเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ

snh-wellbeing

คุณเคยมีอาการ หรือมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างหรือไม่?

เรามีทางออกให้คุณ .. คลิกเพื่ออ่านบทความที่น่าสนใจ

การบริการ

 • ตรวจวัดระดับสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ (Oxidant/Antioxidant) เพื่อดูว่าร่างกายมีระดับสารแอนตี้ออกซิแดนซ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการป้องกันร่างกายทรุดโทรมและต่อต้านผลกระทบที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระได้มากน้อยเพียงใด
 • โปรแกรมควบคุมโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อประเมินความถดถอยที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่ผิดวิธีเพื่อกำหนดแนวทางการรับประทานอาหาร และอาหารเสริมที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคล
 • ตรวจหาการอักเสบในระดับเซลล์และค่าบ่งชี้ที่ทำนายโอกาสที่จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน, โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น
 • ตรวจหาระดับวิตามินและแร่ธาตุเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
 • ตรวจรหัสพันธุกรรม(ยีน)เพื่อดูโภชนาการ อาหาร วิตามิน การออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อหาโอกาสหรือแนวโน้มในการเกิดโรคมะเร็ง เพื่อดูภาวะการแพ้ยา เป็นต้น
 • โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก เริ่มต้นจากการหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุณไม่สามารถควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้
 • การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโภชนาการที่จัดเตรียมเป็นพิเศษโดยเน้นความสมดุลของวิตามิน แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับคุณ

โปรแกรมการตรวจและการดูแล

1.โปรแกรมตรวจหาสารอนุมูลอิสระ (Oxidant) และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
2.โปรแกรมตรวจหาสมดุลของสารอาหารต่างๆ ในร่างกาย (Nutrient plus)
3.โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (Weight Loss)
4.โปรแกรมบริการจัดการความเครียดและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย (Energy boost up Program)
5.โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบเจาะลึก

 

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร A
วันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 09.00 - 17.00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 1421-2
sshopdskin@samitivej.co.th

 

Anti-Aging Medicine (เวชศาสตร์ชะลอวัย) เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสืบหาโรคในระยะต้น  การป้องกันโรค , การรักษาโรค และการย้อนคืนการทำงานของร่างกายที่เกิดจากความชรา โดยใช้องค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันในการประเมินผู้ป่วย

 Functional Medicine (ภวเวชศาสตร์) เป็นการแพทย์ที่ อยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางการแพทย์ ในการรักษา และ ส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยให้ความสำคัญกับความเฉพาะของชีวเคมีของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเพื่อทำนาย และ ออกแบบแนวทางการรักษาที่จำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจกระบวนการพื้นฐานทางสรีรวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบร่างกาย และ ลักษณะความเสี่ยงที่มาทางพันธุกรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเกิดโรค เพื่อให้กระบวนการและวิธีการรักษาสามารถเข้าถึงสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการเท่านั้น

หลักสำคัญที่เป็นรากฐานของ Functional Medicine 7 อย่างได้แก่

– พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆไปยังการรักษาทางคลินิก

– ชีวเคมีที่เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน

– การรักษาที่เน้นที่ตัวผู้ป่วยมากกว่าที่โรคของผู้ป่วย

– สมดุลที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งมี ผลต่อการทำงานของร่างกายในภาพรวม

– ความเชื่อมโยงของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งส่งผลถึงทุกองค์ประกอบของกระบวนการทำงาน

– การมองเรื่องสุขภาพเป็นชีวิตด้านบวก ไม่ใช่แค่ร่างกายที่ปราศจากโรค

– การสนับสนุนให้เกิดการคงไว้ซึ่งการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่มีอยู่

Anti-aging Medicine ทำอะไรได้บ้าง

1.การตรวจรหัสพันธุกรรม เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรคในอนาคต  เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

2.การตรวจภาวะโภชนาการเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ เช่นตรวจดูระดับวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับกรดอะมิโน ระดับกรดไขมันจำเป็น

3.การตรวจประสิทธิภาพการขจัดของเสียของตับ

4.การตรวจภาวะภูมิแพ้แอบแฝง

5.การตรวจความรุนแรงของการสะสมของโลหะหนักและสารพิษที่ก่อให้เกิดโรค

6.การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีการตรวจอื่นๆอีกมากมายที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะนำมาวิเคราะห์และวางแผนการดูแลรักษา เพื่อปรับสมดุลตั้งแต่ภาวะโภชนาการด้วยการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมที่มีความเหมาะสมเฉพาะบุคคล หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนที่ขาด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพที่แท้จริงและยั่งยืน

ชั้น 1 อาคาร A
ทุกวัน 08.00-16.00 น.
66 (0) 3303-8871
infosch@samitivej.co.th

Anti-Aging Medicine (เวชศาสตร์ชะลอวัย) เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสืบหาโรคในระยะต้น  การป้องกันโรค , การรักษาโรค และการย้อนคืนการทำงานของร่างกายที่เกิดจากความชรา โดยใช้องค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันในการประเมินผู้ป่วย

Functional Medicine (ภวเวชศาสตร์) เป็นการแพทย์ที่ อยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางการแพทย์ ในการรักษา และ ส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยให้ความสำคัญกับความเฉพาะของชีวเคมีของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเพื่อทำนาย และ ออกแบบแนวทางการรักษาที่จำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจกระบวนการพื้นฐานทางสรีรวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบร่างกาย และ ลักษณะความเสี่ยงที่มาทางพันธุกรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเกิดโรค เพื่อให้กระบวนการและวิธีการรักษาสามารถเข้าถึงสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการเท่านั้น

หลักสำคัญที่เป็นรากฐานของ Functional Medicine 7 อย่างได้แก่

 • พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆไปยังการรักษาทางคลินิก
 • ชีวเคมีที่เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
 • การรักษาที่เน้นที่ตัวผู้ป่วยมากกว่าที่โรคของผู้ป่วย
 • สมดุลที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งมี ผลต่อการทำงานของร่างกายในภาพรวม
 • ความเชื่อมโยงของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งส่งผลถึงทุกองค์ประกอบของกระบวนการทำงาน
 • การมองเรื่องสุขภาพเป็นชีวิตด้านบวก ไม่ใช่แค่ร่างกายที่ปราศจากโรค
 • การสนับสนุนให้เกิดการคงไว้ซึ่งการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่มีอยู่

Anti-aging Medicine ทำอะไรได้บ้าง

 1. การตรวจรหัสพันธุกรรม เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรคในอนาคต  เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น
 2. การตรวจภาวะโภชนาการเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ เช่นตรวจดูระดับวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับกรดอะมิโน ระดับกรดไขมันจำเป็น
 3. การตรวจประสิทธิภาพการขจัดของเสียของตับ
 4. การตรวจภาวะภูมิแพ้แอบแฝง
 5. การตรวจความรุนแรงของการสะสมของโลหะหนักและสารพิษที่ก่อให้เกิดโรค
 6. การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีการตรวจอื่นๆอีกมากมายที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะนำมาวิเคราะห์และวางแผนการดูแลรักษา เพื่อปรับสมดุลตั้งแต่ภาวะโภชนาการด้วยการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมที่มีความเหมาะสมเฉพาะบุคคล หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนที่ขาด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพที่แท้จริงและยั่งยืน

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง