แชร์ข้อความนี้

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา ชั้น 1
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
02-3789242
info@samitivej.co.th

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา [Arthroscopic Surgery & Sports Injury Center (ASC)]

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนยุคใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน รวมไปถึงเรื่องของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ยิ่งเทรนด์การออกกำลังกายนั้นมีหลากหลายชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล วิ่ง ฟิตเนส ปั่นจักรยาน ทุกชนิดกีฬาให้ผลตอบแทนคือร่างกายที่แข็งแรง แต่บางทีก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาโดยไม่ได้ตั้งใจ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา ที่จะช่วยให้การรักษาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยในการเล่นกีฬาให้ถูกต้อง และพร้อมให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู หากเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อให้ทุกท่านกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด ด้วยการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างถูกวิธี

บริการของเรา

ศูนย์ส่องกล้องโรคข้อและเวชศาสตร์การบาดเจ็บทางการกีฬา ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นักกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย กระดูก และข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้เร็วที่สุด

การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 • การให้คำปรึกษาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งจากการทำงาน
 • การรักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็น การฉีกขาดของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น การบิดตัวของข้อต่อ ข้อแพลง ข้อเคลื่อน เอ็นอักเสบ กระดูกหักหรือแตกร้าว บนพื้นฐานการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยนั้น ๆ ด้วยวิธีที่เอื้อให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูร่างกาย (recovery) ที่เร็วที่สุด
 • การให้การรักษาตามสภาวะการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา ได้แก่ การรับประทานยา การฉีดยา เข้าเฝือก การทำกายภาพบำบัด การผ่าตัดส่องกล้อง เช่น มือ เข่า ไหล่ ศอกและข้อเท้าและข้อสะโพก

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการได้รับบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด

 • การออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างตรงจุด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีประสิทธิภาพดังเดิม หรือดีขึ้น
 • การทำกายภาพบำบัดหลังจากการรักษา

ขอบเขตการดูแลรักษา

ให้คำปรึกษา ในการรักษาพยาธิสภาพที่เกิดในข้อต่อ เช่น ผิวข้อ เอ็นในข้อ รวมถึงเส้นเอ็น เส้นพังผืด หรือเส้นประสาทรอบข้อ ที่เกิดจากการหลากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากการกีฬาหรืออุบัติเหตุที่ไม่ใช่กีฬา รวมถึงภาวะการสึก เสื่อม ของเอ็นรอบข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และครอบคลุมไปถึงกระดูกหักบางชนิดที่สัมพันธ์กับการใช้งานในด้านการกีฬา เช่น ภาวะกระดูกหักแบบล้า Fatigue fracture โดยให้การดูแลรักษา ครอบคลุม เช่น ข้อเข่า ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อเท้า รวมถึงข้อมือ

อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการให้บริการ การตรวจวินิจฉัย การให้การรักษา รวมถึงการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร อาทิ

 • ห้องตรวจผู้ป่วยที่ทันสมัย ห้องรักษาที่มีอุปกรณ์เครื่องมืออย่างครบครัน
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยที่ทันสมัย
 • เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสูงในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ เช่น เครื่องเอ็กวเรย์ เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI)
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร รวมถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดคอยให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

 • การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง
  • รับประทานยา, ยาส่งเสริมการซ่อมแซมเฉพาะส่วน เช่น ยาเสริมผิวข้อ
  • การทำกายภาพบำบัด
  • การฉีดยาเฉพาะจุดหรือการฉีดยาเข้าข้อ
 • การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
  • การผ่าตัดแบบส่องกล้อง
  • การผ่าตัดแบบเปิด

ทีมแพทย์ในการดูแลรักษา

แพทย์ด้านการส่องกล้องโรคข้อ และเวชศาสตร์การกีฬาออร์โธปิดิกส์

 • รศ.นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องข้อเข่า ศอก ไหล่ และเวชศาสตร์การกีฬา
  • หัวหน้าแพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา
 • นพ.สุวิชาญ  บำรุงเชาว์เกษม
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านการส่องกล้องโรคข้อและเวชศาสตร์การกีฬา
 • นพ. พีรพัศฆ์ รุจิวิชชญ์
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
 • นพ.เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านการส่องกล้องข้อไหล่
 • นพ.ชญานิน อ่างทอง
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านการส่องกล้องข้อเท้าและเท้า
 • นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านการส่องกล้องข้อมือและมือ
 • นพ.นราพงศ์ หังสพฤกษ์
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านการส่องกล้องข้อเข่า
 • รศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านการส่องกล้องข้อสะโพกและข้อเข่า
 • นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านการส่องกล้องข้อมือ มือ และไหล่

แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู