แชร์ข้อความนี้

สุขภาพที่ดีเริ่มที่คุณ

สุขุมวิท วิง (อาคาร2), ชั้น 3
ทุกวัน เวลา 07:00 - 15:30 น.
02-0222200, 02-0222165
info@samitivej.co.th

ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการท่านด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ เราสนับสนุนท่านในการดูแลป้องกันตนเอง และหมั่นตรวจสุขภาพตามปกติทางการแพทย์ จากการที่เราตรวจพบโรคร้าย ความผิดปกติ และสภาวการณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดอาการของโรคอย่างเห็นได้ชัดนั้น ทำให้เราสามารถประหยัดเวลา ความไม่สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราจึงขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพิเศษมากมายหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือหารือกับทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง เราให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับการขอวีซ่าหรือการทำประกัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และอื่น ๆ อีกมาก เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัย

WellnessCenter

ที่โรงพยาบาลสมิติเวชท่านจะได้รับการบริการในระดับพิเศษตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่านสามารถทราบผลวิเคราะห์การตรวจสุขภาพได้ภายใน 60 – 90 นาที ศูนย์สุขภาพของเรามีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์นานหลายปี ที่ศูนย์สุขภาพท่านจะสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นและการทำงานที่เป็นมืออาชีพ

การบริการ

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกัน
 • ตรวจสุขภาพก่อนการเข้าเรียน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างประเทศ)
 • ตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน
 • ตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ
 • ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพของสตรี
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่น ๆ
 • เรามีโปรแกรมการตรวจสุขภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
  • ตรวจกลุ่มเลือดตามระบบหมู่เลือด
  • ตรวจกลุ่มเลือด RH สำหรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อดูความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์
  • นับเลือด (CBC) เพื่อตรวจโรคประจำตัว
  • ทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส และโรคอื่น ๆ
  • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาไวรัสเอชไอวี
  • ตรวจหาโรคหัดเยอรมัน เพื่อให้มั่นใจถึงการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคหัดเยอรมัน
  • ตรวจฮีโมโกลบิน เพื่อทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
  • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
  • ตรวจความหนาแน่นของกระดูกและโรคกระดูกพรุน

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องตรวจวีไอพี และห้องรับรองพิเศษ
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและสายตา
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช ภายในอุ้งเชิงกราน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างภาพเพื่อการตรวจรักษา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพ
 • ห้องรับรอง
 • ห้องตรวจเลือด
 • ห้องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด
 • ห้องฉายรังสีและเอ็กซเรย์
 • ห้องสำหรับการเช็คการเต้นของชีพจรและสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจคัดกรองสายตา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับการตรวจสตรี
 • ห้องทดสอบการฟัง
 • ห้องสำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้องฉายรังสี
 • อุปกรณ์สำหรับวัดสมรรถภาพของหัวใจ(EST)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี

เชิญเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

wellness-checkup

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด

 

ชั้น 2
ทุกวัน เวลา 07:00 - 16:00 น.
66 (0) 2378-9229 และ 66 (0) 2378-9329
info.srinakarin@samitivej.co.th

ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการท่านด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ เราสนับสนุนท่านในการดูแลป้องกันตนเอง และหมั่นตรวจสุขภาพตามปกติทางการแพทย์ จากการที่เราตรวจพบโรคร้าย ความผิดปกติ และสภาวการณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดอาการของโรคอย่างเห็นได้ชัดนั้น ทำให้เราสามารถประหยัดเวลา ความไม่สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราจึงขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพิเศษมากมายหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือหารือกับทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง เราให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับการขอวีซ่าหรือการทำประกัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และอื่น ๆ อีกมาก เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัย

WellnessCenter

ที่โรงพยาบาลสมิติเวชท่านจะได้รับการบริการในระดับพิเศษตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่านสามารถทราบผลวิเคราะห์การตรวจสุขภาพได้ภายใน 60 – 90 นาที ศูนย์สุขภาพของเรามีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์นานหลายปี ที่ศูนย์สุขภาพท่านจะสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นและการทำงานที่เป็นมืออาชีพ

การบริการ

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกัน
 • ตรวจสุขภาพก่อนการเข้าเรียน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างประเทศ)
 • ตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน
 • ตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ
 • ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพของสตรี
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่น ๆ
 • เรามีโปรแกรมการตรวจสุขภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
  • ตรวจกลุ่มเลือดตามระบบหมู่เลือด
  • ตรวจกลุ่มเลือด RH สำหรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อดูความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์
  • นับเลือด (CBC) เพื่อตรวจโรคประจำตัว
  • ทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส และโรคอื่น ๆ
  • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาไวรัสเอชไอวี
  • ตรวจหาโรคหัดเยอรมัน เพื่อให้มั่นใจถึงการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคหัดเยอรมัน
  • ตรวจฮีโมโกลบิน เพื่อทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
  • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
  • ตรวจความหนาแน่นของกระดูกและโรคกระดูกพรุน

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องตรวจวีไอพี และห้องรับรองพิเศษ
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและสายตา
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช ภายในอุ้งเชิงกราน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างภาพเพื่อการตรวจรักษา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพ
 • ห้องรับรอง
 • ห้องตรวจเลือด
 • ห้องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด
 • ห้องฉายรังสีและเอ็กซเรย์
 • ห้องสำหรับการเช็คการเต้นของชีพจรและสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจคัดกรองสายตา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับการตรวจสตรี
 • ห้องทดสอบการฟัง
 • ห้องสำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้องฉายรังสี
 • อุปกรณ์สำหรับวัดสมรรถภาพของหัวใจ(EST)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี

เชิญเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

wellness-checkup

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด

 

ชั้น 2 ตึก E
ทุกวัน เวลา 07:00 - 16:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 3105-7
infossh@samitivej.co.th

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  

เพราะสุขภาพที่ดี เป็นต้นทุนของชีวิต

 

“ความเจ็บไข้ได้ป่วย” นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบเจอ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเราสามารถป้องกันมันไม่ให้มีมากจนเกินไปได้ “คงไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากป่วย” แล้วอะไรคือทางนั้น นั่นก็คือการ “ส่งเสริมสุขภาพ” และ “ป้องกันโรค” เพื่อคงสภาวะสุขภาพให้ดีเช่นเดิม

“ส่งเสริมสุขภาพ” และ “ป้องกันโรค” มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน เช่น จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อป่วยเป็นโรคแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลกระทบหลายด้าน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถึงสองแสนล้านบาทต่อปี  ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการป้องกัน เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง คัดกรองโรคหรือสุขภาพอย่างเหมาะสม

การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) คือ ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และจิตวิญญาณ. ในการส่งเสริมสุขภาพเราจะต้องมอง “สุขภาพ” เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่ใช่เป้าหมายในชีวิต (เราอยากมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี)

ฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จึงมีแนวคิดให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน  สร้างเสริมและป้องกันสุขภาพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลและร่วมตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมการตรวจให้ได้ตามมาตรฐานสากล ได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองที่เกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังมีระบบการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะพร้อมรองรับทุกความต้องการด้านสุขภาพ

โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีบริการจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

 • การตรวจสุขภาพประจำปีรายบุคคล โดยทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมและคุ้มค่าไว้คอยบริการทุกท่านเป็นอย่างดี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบริษัทคู่สัญญา ถ้าท่านมีบัตรกำนัลตรวจสุขภาพจากบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน ธนาคาร หรือบัตรเครดิต ที่เข้าร่วมกับทางโรงพยาบาล ก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ฯของเราได้
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต ทางศูนย์ของเราได้มีแพทย์แต่งตั้งไว้คอยบริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิตในทุกบริษัทประกัน
 • บริการวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่มักถูกละเลย เพราะส่วนใหญ่คิดว่าได้รับวัคซีนตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ในความเป็นจริงพบว่าวัคซีนบางชนิดมีระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และวัคซีนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อบางชนิดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

ทางศูนย์ฯเล็งเห็นและให้ความสำคัญถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีน มีวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเกือบทุกชนิด ไว้คอยให้บริการในทุกวัน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ครบครัน โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับทุกท่านด้วยหัวใจ

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี อาคาร A ชั้น 4
ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 90120
info.thonburi@samitivej.co.th

ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการท่านด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ เราสนับสนุนท่านในการดูแลป้องกันตนเอง และหมั่นตรวจสุขภาพตามปกติทางการแพทย์ จากการที่เราตรวจพบโรคร้าย ความผิดปกติ และสภาวการณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดอาการของโรคอย่างเห็นได้ชัดนั้น ทำให้เราสามารถประหยัดเวลา ความไม่สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราจึงขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพิเศษมากมายหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือหารือกับทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง เราให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับการขอวีซ่าหรือการทำประกัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และอื่น ๆ อีกมาก เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัย

WellnessCenter

ที่โรงพยาบาลสมิติเวชท่านจะได้รับการบริการในระดับพิเศษตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่านสามารถทราบผลวิเคราะห์การตรวจสุขภาพได้ภายใน 60 – 90 นาที ศูนย์สุขภาพของเรามีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์นานหลายปี ที่ศูนย์สุขภาพท่านจะสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นและการทำงานที่เป็นมืออาชีพ

การบริการ

เราขอเสนอทางเลือกชุดใหญ่ของโปรแกรมการตรวจสุขภาพในแพ็คเกจต่างๆ ซึ่งรวมถึง

 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกัน
 • การตรวจสุขภาพก่อนการเข้าเรียน
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างประเทศ)
 • การตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่
 • การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน
 • การตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ
 • การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพของสตรี
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆ
 • ตรวจสุขภาพตามเอกสาร คร.5
 • ตรวจสุขภาพลูกเรือสำราญ
 • ตรวจสุขภาพลูกเรือขนส่งสินค้า
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพลูกเรือ
 • ให้บริการรักษาพยาบาลลูกเรือ

 

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องตรวจวีไอพี และห้องรับรองพิเศษ
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและสายตา
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช ภายในอุ้งเชิงกราน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างภาพเพื่อการตรวจรักษา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพ
 • ห้องรับรอง
 • ห้องตรวจเลือด
 • ห้องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด
 • ห้องฉายรังสีและเอ็กซเรย์
 • ห้องสำหรับการเช็คการเต้นของชีพจรและสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจคัดกรองสายตา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับการตรวจสตรี
 • ห้องทดสอบการฟัง
 • ห้องสำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้องฉายรังสี
 • อุปกรณ์สำหรับวัดสมรรถภาพของหัวใจ(EST)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชั้น 1
ทุกวัน ตั้งแต่ 07:00 - 16:00 น.
66 (0) 3303-8871
info.sch@samitivej.co.th