แชร์ข้อความนี้

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ชั้น 4 ตึก A
เวลา 08:00 - 20:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 1423-4
infossh@samitivej.co.th

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต และรับปรึกษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ขอบเขตการบริการของศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

1.รับตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะทั่วไป ปัสสาวะผิดปกติหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

2.การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ( Cystoscopy )

3.การผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยใช้เลเซอร์

4.การผ่าตัดทำหมันชาย (Vasectomy)

5.การผ่าตัดแก้หมันชาย

6.การวัดอัตราการพุ่งของปัสสาวะ (Uroflow)เพื่อหาความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยวัดจากอัตราการพุ่งของปัสสาวะ

7.การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ(Circumcision)

8.Erectile Dysfunction การตรวจวินิจฉัยละรักษา ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

9.การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยShock Wave Therapy

10.Extracourcureal shock wave lithotripsy (ESWL) การรักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีบาดแผล

11.URS (Ureterorenoscopy) การสอดกล้องเข้าท่อปัสสาวะผ่านกระเพาะปัสสาวะเข้าไปถึงนิ่วเพื่อเอานิ่วออกบริเวณไตและท่อไต

วันและเวลาให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 10:00-20:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-20:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-20:00 น.

วันพฤหัส  เวลา 08:00-20:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-20:00 น.

วันเสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 08:00-16:00 น.