แชร์ข้อความนี้

การตรวจวินิจฉัยทางด้านรังสีที่ล้ำสมัย เพื่อผลที่ถูกต้องแม่นยำ

ชั้น 1 อาคาร 1
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
66 (0) 2022-2300
info@samitivej.co.th

ศูนย์รังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชนคนไทย ผู้อาศัยอยู่ในเมืองไทย ชุมชนชาวต่างประเทศมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป คลินิกที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมิติเวชทั้งสี่สาขาเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกสำหรับภาวะกระดูกพรุน การเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น การอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเพื่อดูสาเหตุทางการแพทย์ ขั้นตอนการตรวจทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้การตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการรักษาต่อไป

Radiology

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เราตระหนักดีว่าถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่หากปราศจากทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่เราสรรหาทีมแพทย์ นักรังสีวิทยา และพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะบริการท่านด้วยมาตรฐานระดับโลกดังที่โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการรับรองอันทรงเกียรติจากสถาบัน JCI

การบริการ

• เครื่องแสกนด้วยรังสีเอกซ์แบบพิเศษ และแบบทั่วไป
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
• การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูก
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องบน
• การตรวจอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย (ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ)
• การตรวจอัลตราซาวด์ทางทวารหนัก
• การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์
• การตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอก
• การตรวจอัลตราซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
• การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
• การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
• การตรวจลำไส้ใหญ่
• การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
• การฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในหลอดเลือด
• การฉีดสีเพื่อตรวจมดลูกและท่อนำไข่
• การตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
• การให้เคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง
• การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หรือ การเอ็กซเรย์ สำหรับเต้านม ตับ หรืออวัยวะส่วนอื่น ๆ
• การเจาะเปิดหน้าท้องทำทวารเทียมเพื่อเปิดระบบการขับถ่ายสู่ภายนอก
• การเอกซเรย์ฟัน
• ตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจที่ทันสมัย
• เครื่องมือสำหรับการรักษาพยาบาลที่ครบครัน
• เครื่องเอกซเรย์พิเศษเฉพาะทางและแบบทั่วไป
• เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
• เครื่องตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องอัลตราซาวด์
• ห้องผ่าตัดที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
• เครื่องแสกนความหนาแน่นของกระดูก
• เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การให้บริการที่ออกแบบพิเศษเฉพาะรายบุคคลสำหรับรองเท้า และอุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุนการรักษาโรคกระดูกหรือข้อต่อ

ชั้น 2
จันทร์-ศุกร์ 07.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
66 (0) 2378-9070-1
info.srinakarin@samitivej.co.th

ศูนย์รังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชนคนไทย ผู้อาศัยอยู่ในเมืองไทย ชุมชนชาวต่างประเทศมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป คลินิกที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมิติเวชทั้งสี่สาขาเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกสำหรับภาวะกระดูกพรุน การเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น การอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเพื่อดูสาเหตุทางการแพทย์ ขั้นตอนการตรวจทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้การตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการรักษาต่อไป

Radiology

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เราตระหนักดีว่าถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่หากปราศจากทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่เราสรรหาทีมแพทย์ นักรังสีวิทยา และพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะบริการท่านด้วยมาตรฐานระดับโลกดังที่โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการรับรองอันทรงเกียรติจากสถาบัน JCI

การบริการ

• เครื่องแสกนด้วยรังสีเอกซ์แบบพิเศษ และแบบทั่วไป
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
• การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูก
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องบน
• การตรวจอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย (ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ)
• การตรวจอัลตราซาวด์ทางทวารหนัก
• การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์
• การตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอก
• การตรวจอัลตราซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
• การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
• การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
• การตรวจลำไส้ใหญ่
• การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
• การฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในหลอดเลือด
• การฉีดสีเพื่อตรวจมดลูกและท่อนำไข่
• การตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
• การให้เคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง
• การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หรือ การเอ็กซเรย์ สำหรับเต้านม ตับ หรืออวัยวะส่วนอื่น ๆ
• การเจาะเปิดหน้าท้องทำทวารเทียมเพื่อเปิดระบบการขับถ่ายสู่ภายนอก
• การเอกซเรย์ฟัน
• ตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจที่ทันสมัย
• เครื่องมือสำหรับการรักษาพยาบาลที่ครบครัน
• เครื่องเอกซเรย์พิเศษเฉพาะทางและแบบทั่วไป
• เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
• เครื่องตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องอัลตราซาวด์
• ห้องผ่าตัดที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
• เครื่องแสกนความหนาแน่นของกระดูก
• เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การให้บริการที่ออกแบบพิเศษเฉพาะรายบุคคลสำหรับรองเท้า และอุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุนการรักษาโรคกระดูกหรือข้อต่อ

ศูนย์ MRI และ X-ray ระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชั้น 1 ตึก A
จันทร์-ศุกร์ 07.00-12.00 น. 17.00-21.00 น. , เสาร์-อาทิตย์ 07.00-21.00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 1146, 1148
infossh@samitivej.co.th

ศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เราตระหนักดีว่าถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่หากปราศจากทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่เราสรรหาทีมแพทย์ นักรังสี และพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะบริการท่านด้วยมาตรฐานระดับโลกดังที่โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการรับรองอันทรงเกียรติจากสถาบัน JCI

ศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชน ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งคนไทยและชุมชนชาวต่างประเทศมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป เพื่อรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกสำหรับภาวะกระดูกพรุน การเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น การอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์ส่วนต่างๆในร่างกายเช่นช่องท้องช่วงบน  ช่องท้องช่วงล่างเป็นต้น แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่องเอกซเรยฺคอมพิวเตอร์(CT Scan) ขั้นตอนการตรวจทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้การตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการรักษาต่อไป

ชั้น 1 อาคาร B
จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น., เสาร์ 08.00-12.00 น., อาทิตย์ 08.00-19.00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 4222
info.thonburi@samitivej.co.th

ศูนย์รังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชนคนไทย ผู้อาศัยอยู่ในเมืองไทย ชุมชนชาวต่างประเทศมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป คลินิกที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมิติเวชทั้งสี่สาขาเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกสำหรับภาวะกระดูกพรุน การเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น การอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเพื่อดูสาเหตุทางการแพทย์ ขั้นตอนการตรวจทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้การตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการรักษาต่อไป

Radiology

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เราตระหนักดีว่าถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่หากปราศจากทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่เราสรรหาทีมแพทย์ นักรังสีวิทยา และพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะบริการท่านด้วยมาตรฐานระดับโลกดังที่โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการรับรองอันทรงเกียรติจากสถาบัน JCI

การบริการ

• เครื่องแสกนด้วยรังสีเอกซ์แบบพิเศษ และแบบทั่วไป
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
• การวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูก
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องบน
• การตรวจอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย (ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ)
• การตรวจอัลตราซาวด์ทางทวารหนัก
• การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์
• การตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอก
• การตรวจอัลตราซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
• การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
• การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
• การตรวจลำไส้ใหญ่
• การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
• การฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในหลอดเลือด
• การฉีดสีเพื่อตรวจมดลูกและท่อนำไข่
• การตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
• การให้เคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง
• การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หรือ การเอ็กซเรย์ สำหรับเต้านม ตับ หรืออวัยวะส่วนอื่น ๆ
• การเจาะเปิดหน้าท้องทำทวารเทียมเพื่อเปิดระบบการขับถ่ายสู่ภายนอก
• การเอกซเรย์ฟัน
• ตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจที่ทันสมัย
• เครื่องมือสำหรับการรักษาพยาบาลที่ครบครัน
• เครื่องเอกซเรย์พิเศษเฉพาะทางและแบบทั่วไป
• เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
• เครื่องตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องอัลตราซาวด์
• ห้องผ่าตัดที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
• เครื่องแสกนความหนาแน่นของกระดูก
• เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การให้บริการที่ออกแบบพิเศษเฉพาะรายบุคคลสำหรับรองเท้า และอุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุนการรักษาโรคกระดูกหรือข้อต่อ

ชั้น 1
จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น., เสาร์ -อาทิตย์ 08.00-21.00 น.
66 (0) 033-038-818
infosch@samitivej.co.th