แชร์ข้อความนี้

เปิดเผยความซับซ้อนของระบบสมอง

เคาน์เตอร์4
ทุกวัน เวลา 09:00 - 17:00 น.
66 (0) 2022-2491
info@samitivej.co.th

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด การรักษาความผิดปกติทางสมองต้องการความมุ่งมั่น ความช่ำชอง และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทและสมองของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองของมนุษย์เป็นอย่างดียิ่ง

ที่ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด การรักษาระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเราได้ติดตามและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เรามีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด (CT scan) รวมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

Nuerology-Center-SVH2011106161044601

ผู้เชี่ยวชาญของเราเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาทุกรูปแบบตั้งแต่ ปวดหัวอย่างเบา ๆ ลมชัก สมองเสื่อม ไปจนถึงโรคหลอดเลือดสมอง เราช่วยผู้ป่วยในทุก ๆ ก้าวของการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัยเบื้องต้นจนถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบำบัดฟื้นฟูและติดตามเยี่ยมไข้เพื่อประมวลผล

การบริการ

• ตรวจสอบ ประเมินผล รักษา และป้องกันผู้ป่วยทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งบางส่วนหรือทุกส่วน ของร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ ความจำเสื่อม หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวด ศีรษะ เหน็บชา เสียวฟัน และอื่นๆ
• การฟื้นฟูสมรถภาพของระบบประสาทและสมอง
• คลินิกโรคหลอดเลือดสมองทั้งสมองตีบ และเส้นเลือดแตก
• คลินิกการปวดศีรษะและปวดร้าวที่ใบหน้า
• คลินิกเวียนศีรษะ วูบ หน้ามืดและเป็นลมบ่อย
• คลินิกปวดฉับพลันและเรื้อรัง
• คลินิกการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน
• คลินิกโรคความจำเสื่อมและพฤติกรรมผิดปกติ
• คลินิกโรคระบบประสาทส่วนปลาย
• คลินิกโรคลมชัก

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
• เครื่องมือตรวจความผิดปกติขณะหลับ
• ห้องตรวจที่มีอุปกรณ์ในการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ชั้น 4
ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9000 ต่อ 24103
info.srinakarin@samitivej.co.th

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด การรักษาความผิดปกติทางสมองต้องการความมุ่งมั่น ความช่ำชอง และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทและสมองของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองของมนุษย์เป็นอย่างดียิ่ง

ที่ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด การรักษาระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเราได้ติดตามและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เรามีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด (CT scan) รวมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

Nuerology-Center-SVH2011106161044601

ผู้เชี่ยวชาญของเราเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาทุกรูปแบบตั้งแต่ ปวดหัวอย่างเบา ๆ ลมชัก สมองเสื่อม ไปจนถึงโรคหลอดเลือดสมอง เราช่วยผู้ป่วยในทุก ๆ ก้าวของการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัยเบื้องต้นจนถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบำบัดฟื้นฟูและติดตามเยี่ยมไข้เพื่อประมวลผล

การบริการ

• ตรวจสอบ ประเมินผล รักษา และป้องกันผู้ป่วยทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งบางส่วนหรือทุกส่วน ของร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ ความจำเสื่อม หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวด ศีรษะ เหน็บชา เสียวฟัน และอื่นๆ
• การฟื้นฟูสมรถภาพของระบบประสาทและสมอง
• คลินิกโรคหลอดเลือดสมองทั้งสมองตีบ และเส้นเลือดแตก
• คลินิกการปวดศีรษะและปวดร้าวที่ใบหน้า
• คลินิกเวียนศีรษะ วูบ หน้ามืดและเป็นลมบ่อย
• คลินิกปวดฉับพลันและเรื้อรัง
• คลินิกการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน
• คลินิกโรคความจำเสื่อมและพฤติกรรมผิดปกติ
• คลินิกโรคระบบประสาทส่วนปลาย
• คลินิกโรคลมชัก

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
• เครื่องมือตรวจความผิดปกติขณะหลับ
• ห้องตรวจที่มีอุปกรณ์ในการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ชั้น 2 ตึก A
อาทิตย์-อังคาร, พฤหัส 08.00-19.00 น., พุธ, ศุกร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
66 (0) 3832-0300 ต่อ 1251-2
infossh@samitivej.co.th

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด การรักษาความผิดปกติทางสมองต้องการความมุ่งมั่น ความช่ำชอง และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทและสมองของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองของมนุษย์เป็นอย่างดียิ่ง

ที่ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด การรักษาระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเราได้ติดตามและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เรามีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด (CT scan) รวมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

Nuerology-Center-SVH2011106161044601

ผู้เชี่ยวชาญของเราเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาทุกรูปแบบตั้งแต่ ปวดหัวอย่างเบา ๆ ลมชัก สมองเสื่อม ไปจนถึงโรคหลอดเลือดสมอง เราช่วยผู้ป่วยในทุก ๆ ก้าวของการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัยเบื้องต้นจนถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบำบัดฟื้นฟูและติดตามเยี่ยมไข้เพื่อประมวลผล

การบริการ

• ตรวจสอบ ประเมินผล รักษา และป้องกันผู้ป่วยทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งบางส่วนหรือทุกส่วน ของร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ ความจำเสื่อม หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวด ศีรษะ เหน็บชา เสียวฟัน และอื่นๆ
• การฟื้นฟูสมรถภาพของระบบประสาทและสมอง
• คลินิกโรคหลอดเลือดสมองทั้งสมองตีบ และเส้นเลือดแตก
• คลินิกการปวดศีรษะและปวดร้าวที่ใบหน้า
• คลินิกเวียนศีรษะ วูบ หน้ามืดและเป็นลมบ่อย
• คลินิกปวดฉับพลันและเรื้อรัง
• คลินิกการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน
• คลินิกโรคความจำเสื่อมและพฤติกรรมผิดปกติ
• คลินิกโรคระบบประสาทส่วนปลาย
• คลินิกโรคลมชัก

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
• เครื่องมือตรวจความผิดปกติขณะหลับ
• ห้องตรวจที่มีอุปกรณ์ในการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน