แชร์ข้อความนี้

ช่วยคุณให้หายใจสะดวกขึ้น

ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
ทุกวัน เวลา 07:00 - 18:00 น.
66 (0) 2022-2884-6
info@samitivej.co.th

ศูนย์ระบบทางเดินหายใจพร้อมให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างครบวงจรสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในระบบทางเดินหายใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบไปด้วยเครื่องส่องกล้อง และอัลตราซาวด์ภายในทรวงอกด้วยเทคโนโลยี E-BUS ที่สามารถตรวจหาการติดเชื้อของปอดและมะเร็งปอดได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเครื่องมือสำหรับการตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเรื่องสุขอนามัยของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เราจึงได้ติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบพิเศษที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจด้วยแสงยูวี และเพื่อเป็นการป้องกันเป็นพิเศษขึ้นไปอีก เราจึงมีการควบคุมแรงดันเป็นลบภายในคลินิกเพื่อปกป้องความเป็นไปได้ที่อากาศเสียจากภายนอกจะเวียนเข้ามา

Pulmonary

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมีความพร้อมที่จะบริการด้านต่าง ๆ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม ถุงลมโป่งพอง โรคหอบหืด ไอเรื้อรังและวัณโรค นอกจากนี้เราพร้อมให้บริการผู้ป่วยซึ่งกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นที่คลินิกเลิกสูบบุหรี่สมิติเวช

การบริการ

• บริการวิเคราะห์และตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจ
• บริการตรวจรักษามะเร็งปอด ด้วยเทคโนโลยี E-BUS ที่ทันสมัย
• คลินิกเลิกบุหรี่ สมิติเวช
• การตรวจระบบทางเดินหายใจแบบครบวงจร
• การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ (หากจำเป็น)

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ศูนย์ปอด : บริการตรวจวัดสมรรถภาพของปอด
• เครื่องมือสำหรับส่องกล้องตรวจหลอดลมด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า
• เครื่องอัลตราซาวด์ด้วยเทคโนโลยี E-BUS สำหรับการตรวจหามะเร็งปอด
• ระบบการฆ่าเชื้อแบบพิเศษด้วยรังสียูวี
• ระบบการระบายอากาศแบบพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในอากาศ