แชร์ข้อความนี้

การต่อสู้ร่วมกันเพื่อยับยั้งโรคมะเร็ง

ชั้น 5 อาคาร 1
ทุกวัน เวลา 07:00 - 23:00 น.
66 (0) 2022-2480
info@samitivej.co.th

ศูนย์โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทพร้อมสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เรามุ่งเน้นให้บริการทางด้านการตรวจจับโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด เราพร้อมสำหรับการรักษาเฉพาะทางที่สุดพิเศษซึ่งรวมถึงการผ่าตัด การให้ไอโอดีน การรักษาโรคเลือด การฉายรังสี การเปลี่ยนไขกระดูก และการใช้เคมีบำบัด

Oncology2012512123442534

ในระหว่างการรักษาเราจะมุ่งเน้นการรักษาแบบครบวงจรเพื่อลดอาการเจ็บป่วย และความไม่สบายตัวของผู้ป่วย เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยคนกว่าท่านจะกลับสู่ชีวิตปกติได้ เราให้บริการการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง เช่น เต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง การฉายรังสี นักกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และทีมพยาบาลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้าย เรามีทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของประเทศมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และเรามีเครื่องมือรักษามะเร็งที่ทันสมัยด้วยมาตรฐาน JCI ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

การบริการ

• การให้เคมีบำบัด
• การฉายรังสีเอกซเรย์
• การตรวจเอกซเรย์เต้านม
• การตรวจอัลตร้าซาวด์
• เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ (CT-Scan)
• การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การตัดชิ้นเนื้อตรวจ (Biopsy)
• การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับผู้ป่วยและญาติ
• การจัดการความเจ็บปวด
• การรักษาโดยใช้ I-131 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
• การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ทวารเทียม (Colostomy)
• ให้คำปรึกษาการใส่อุปกรณ์เทียมกับร่างกาย
• การให้การดูแลแบบครบวงจร
• การดูแลผู้ป่วยแบบ เพอริเพอรอล และ เซ็นทรัล ไลน์
• ศูนย์ฮอตไลน์
• การป้องกันแผลเป็น
• ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
• การดูแลและให้กำลังใจ
• การดูแลผู้เปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง
• ให้การดูแลหลอดเลือดเทียม
• การสนับสนุนแบบกลุ่ม

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
• ห้องตรวจภายใน
• ห้องให้เคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอก
• ห้องตรวจวิเคราะห์เลือด
• เครื่องผสมเคมี
• เครื่องเร่งอนุภาค
• ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะ
• ห้องเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยใน
• ห้องปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
• การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

ชั้น G
ทุกวัน เวลา 08:00 - 16:00 น.
66 (0) 2378-9000
info.srinakarin@samitivej.co.th

ศูนย์โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทพร้อมสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เรามุ่งเน้นให้บริการทางด้านการตรวจจับโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด เราพร้อมสำหรับการรักษาเฉพาะทางที่สุดพิเศษซึ่งรวมถึงการผ่าตัด การให้ไอโอดีน การรักษาโรคเลือด การฉายรังสี การเปลี่ยนไขกระดูก และการใช้เคมีบำบัด

Oncology2012512123442534

ในระหว่างการรักษาเราจะมุ่งเน้นการรักษาแบบครบวงจรเพื่อลดอาการเจ็บป่วย และความไม่สบายตัวของผู้ป่วย เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยคนกว่าท่านจะกลับสู่ชีวิตปกติได้ เราให้บริการการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง เช่น เต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง การฉายรังสี นักกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และทีมพยาบาลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้าย เรามีทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของประเทศมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และเรามีเครื่องมือรักษามะเร็งที่ทันสมัยด้วยมาตรฐาน JCI ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

การบริการ

• การให้เคมีบำบัด
• การฉายรังสีเอกซเรย์
• การตรวจเอกซเรย์เต้านม
• การตรวจอัลตร้าซาวด์
• เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ (CT-Scan)
• การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การตัดชิ้นเนื้อตรวจ (Biopsy)
• การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับผู้ป่วยและญาติ
• การจัดการความเจ็บปวด
• การรักษาโดยใช้ I-131 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
• การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ทวารเทียม (Colostomy)
• ให้คำปรึกษาการใส่อุปกรณ์เทียมกับร่างกาย
• การให้การดูแลแบบครบวงจร
• การดูแลผู้ป่วยแบบ เพอริเพอรอล และ เซ็นทรัล ไลน์
• ศูนย์ฮอตไลน์
• การป้องกันแผลเป็น
• ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
• การดูแลและให้กำลังใจ
• การดูแลผู้เปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง
• ให้การดูแลหลอดเลือดเทียม
• การสนับสนุนแบบกลุ่ม

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
• ห้องตรวจภายใน
• ห้องให้เคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอก
• ห้องตรวจวิเคราะห์เลือด
• เครื่องผสมเคมี
• เครื่องเร่งอนุภาค
• ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะ
• ห้องเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยใน
• ห้องปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
• การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

ศูนย์มะเร็ง ชั้น 4 ตึก A
07.00 - 20.00 น.
66 (0) 3832-0300 ต่อ 1423 -4
infossh@samitivej.co.th


 

โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2550 ทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 8 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด มะเร็ง 5 ชนิดที่พบมากที่สุดอันดับต้นๆ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกและจากพันธุกรรม แม้ว่าอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งจะสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าอัตราการรอดชีพและอัตราการหายขาดจากโรคมะเร็งก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาด้วยวิธีใหม่ ทั้งในด้านของการผ่าตัด ฉายรังสี   หรือยาต้านมะเร็งใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรักษาโรคมะเร็งอย่างผสมผสานกั ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรวมไปถึงการตรวจคัดกรองเพื่อพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

ศูนย์มะเร็งสมิติเวชศรีราชา ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งตรวจวินิจฉัย การรักษา และให้คำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอวัยวะทั่วไป มะเร็งทางด้านระบบเลือด และมะเร็งด้านสตรี (มดลูก รังไข่ ปากมดลูก) เป็นต้น

การบริการและการรักษา

ทางทีมงานของศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเราให้การดูแลอย่างต่อเนื่องครบวงจร

 1. การคัดกรองมะเร็ง
 2. การตรวจวินิจฉัย
 3. การบริการด้านการรักษา และปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด และการใช้ยาต้านมะเร็งที่ไม่ใช่เคมีบำบัด
 4. การดูแล Port-A-Catheter (หลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง)

ศูนย์การรักษาด้วยยาต้านมะเร็ง

(Anticancer Drug Therapy Center) และยารักษาเสริม

 • ยาเคมีบำบัด
 • การรักษาด้วยยาแบบเน้นที่เซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) เป็นยาในกลุ่มที่ไม่ใช่เคมีบำบัดจะมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า
 • ให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด (เกร็ดเลือด, พลาสมา)
 • ให้ยาเสริมกระดูก

ศูนย์ดูแลบรรเทาอาการของมะเร็งและสภาวะจิตใจของผู้ป่วยและญาติ (Life Care Center)

เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีอาการที่เกิดจากมะเร็งกดเบียดอวัยวะข้างเคียง และบางครั้งมีการกระจายไปอวัยวะต่างๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากมะเร็งสร้างสารต่างๆไปส่งผลต่ออวัยวะหรือเซลล์อื่นในร่างกาย ส่งผลให้มีความผิดปกติมากมาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหลายๆอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวด เบื่ออาหาร แน่นอึดอัด ไอ หน้าบวม แขนขาบวม นอกจากนี้ยังมีผลต่อภาวะจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติ ทางศูนย์มะเร็งสมิติเวชศรีราชาจึงให้ความใส่ใจในด้านนี้ด้วยบริการรักษาอาการต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาเพื่อคลายความเจ็บปวด และบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านสังคมและจิตใจ โรงพยาบาลมีห้องพักที่มีทัศนียภาพของทะเลที่สวยงาม เพื่อผลดีกับผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

อาการที่น่าสงสัยโรคมะเร็ง

 • ไอมีเสมหะปนเปื้อน
 • ไอเรื้อรังและมีเสียงแหบ
 • คลำก้อนได้ที่เต้านมหรือที่อื่นของร่างกายที่ไม่เคย คลำได้มาก่อน
 • ถ่ายอุจจาระลำบาก ท้องผูกสลับกับท้องเดิน
 • มูกหรือเลือดออกทางทวารหนักหรือช่องคลอด
 • ปัสสาวะมีเลือดปน
 • น้ำหนักลดลงโดยไม่มีทราบสาเหตุ
 • ไข้เรื้อรัง
 • ปวดตามตัวหรือที่กระดูก
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

 1. การสูบบุหรี่
 2. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบกับมะเร็งตับ เป็นต้น
 3. การดื่มสุรา