แชร์ข้อความนี้

การดูแลทารกแรกเกิดที่คุณวางใจ

ชั้น 4 อาคาร 1
ตลอด 24 ชั่วโมง
+66 (0)2 022-2181
info@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวชได้รับความเชื่อถืออย่างยาวนานสำหรับการดูแลเด็กทารกแรกเกิดและการดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุด ในปี พ.ศ. 2542 โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากกองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) องค์การอนามัยโลก (WHO)  และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลสายสัมพันธ์แม่และเด็กดีเด่น จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  และได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก รวมทั้งมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นที่เครื่องการันตีความเป็นระดับโลกของโรงพยาบาล และทีมงาน

Nursery

และมากกว่ารางวัลใด ๆ คือการยอมรับของผู้รับบริการ ความพึงพอใจ และสุขภาพของแม่และเด็กที่มารับบริการ หอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต รับผิดชอบการคลอดของทารก ทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในภาวะวิกฤต เราเข้าใจชั่วโมงวิกฤตของเด็กทารกแรกเกิด ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พยาบาล และกุมารเวชศาสตร์ได้รับการอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในช่วงเวลาวิกฤต ด้วยความช่วยเหลือทางพยาบาล เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีสภาวะรุนแรงเช่น โรคการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด (R.D.S) จะได้รับการดูแลจนเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรง

การบริการ

 • การรักษาทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
 • การรักษาและดูแลทารกแรกเกิดทั้งในโรงพยาบาลและที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
 • บริการให้วัคซีนไวรัสบี และ BCG
 • การตรวจเลือด
 • การตรวจการได้ยิน
 • การรักษาและดูแลทารกที่มีโรคแทรกซ้อน
 • การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด และทารกในสภาวะวิกฤต
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางประจำหอทารกแรกเกิด
 • มีพยาบาลประจำตัวทารกแบบตัวต่อตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • เสริมสร้างสายสัมพันธ์แม่ลูกโดยอนุญาตให้แม่สามารถเยี่ยมบุตรได้ตลอดเวลา
 • มีบริการแนะนำคุณแม่มือใหม่ในการให้นมบุตร
 • ศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ระบบ Look@My Baby ให้ญาติผู้มาเยี่ยมได้เยี่ยมชมเด็กแรกเกิดจากอีกห้องหนึ่งโดยผ่านจอ TV ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
 • หน่วยดูแลเด็กแบบพิเศษ NICU สำหรับดูแลเด็กแรกเกิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการ Baby home care ให้แม่สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา เพื่อรับคำแนะนำแบบปัจจุบันทันด่วน
 • อุปกรณ์รักษาโลหิตจางในทารก
 • ระบบห้องปลอดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
ชั้น 2
ตลอด 24 ชั่วโมง
+66 (0) 378-9000
info.srinakarin@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวชได้รับความเชื่อถืออย่างยาวนานสำหรับการดูแลเด็กทารกแรกเกิดและการดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุด ในปี พ.ศ. 2542 โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากกองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) องค์การอนามัยโลก (WHO)  และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลสายสัมพันธ์แม่และเด็กดีเด่น จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  และได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก รวมทั้งมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นที่เครื่องการันตีความเป็นระดับโลกของโรงพยาบาล และทีมงาน

Nursery

และมากกว่ารางวัลใด ๆ คือการยอมรับของผู้รับบริการ ความพึงพอใจ และสุขภาพของแม่และเด็กที่มารับบริการ หอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต รับผิดชอบการคลอดของทารก ทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในภาวะวิกฤต เราเข้าใจชั่วโมงวิกฤตของเด็กทารกแรกเกิด ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พยาบาล และกุมารเวชศาสตร์ได้รับการอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในช่วงเวลาวิกฤต ด้วยความช่วยเหลือทางพยาบาล เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีสภาวะรุนแรงเช่น โรคการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด (R.D.S) จะได้รับการดูแลจนเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรง

การบริการ

 • การรักษาทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
 • การรักษาและดูแลทารกแรกเกิดทั้งในโรงพยาบาลและที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
 • บริการให้วัคซีนไวรัสบี และ BCG
 • การตรวจเลือด
 • การตรวจการได้ยิน
 • การรักษาและดูแลทารกที่มีโรคแทรกซ้อน
 • การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด และทารกในสภาวะวิกฤต
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางประจำหอทารกแรกเกิด
 • มีพยาบาลประจำตัวทารกแบบตัวต่อตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • เสริมสร้างสายสัมพันธ์แม่ลูกโดยอนุญาตให้แม่สามารถเยี่ยมบุตรได้ตลอดเวลา
 • มีบริการแนะนำคุณแม่มือใหม่ในการให้นมบุตร
 • ศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ระบบ Look@My Baby ให้ญาติผู้มาเยี่ยมได้เยี่ยมชมเด็กแรกเกิดจากอีกห้องหนึ่งโดยผ่านจอ TV ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
 • หน่วยดูแลเด็กแบบพิเศษ NICU สำหรับดูแลเด็กแรกเกิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการ Baby home care ให้แม่สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา เพื่อรับคำแนะนำแบบปัจจุบันทันด่วน
 • อุปกรณ์รักษาโลหิตจางในทารก
 • ระบบห้องปลอดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ