ศูนย์ชีวายั่งยืน ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ชีวายั่งยืน ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.
02-378-9343
cha@samitivej.co.th

ข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ >> คลิกที่นี่ <<


ดูแลผู้สูงอายุ … การดูแลชีวิตและสุขภาพให้ยั่งยืน ในรูปแบบใหม่

ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งแรกในเมืองไทย ที่จะให้บริการเป็น “ผู้จัดการดูแลสุขภาพของคุณ” โดยทางทีมผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จะทำหน้าที่ให้การรักษาแบบองค์รวม และช่วยประสานงานการดูแลรักษากับผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพของคุณ ทุกสาขาการแพทย์ ทุกโรงพยาบาล ตั้งแต่เริ่มต้นในยามสูงวัย ไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิต

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ก็อาจจะมีโรคประจำตัวมากขึ้น และต้องรับประทานยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อมีปัญหาสุขภาพและรายละเอียดทางการแพทย์ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเช่นนี้ ผู้สูงอายุควรจะต้องมี “ผู้จัดการดูแลสุขภาพของคุณ” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้การรักษาแบบองค์รวม และประสานงานรายละเอียดทางการแพทย์ด้านนี้โดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาด สับสน หรือเกิดความขัดแย้งในข้อมูลการรักษาระหว่างแพทย์ต่างสาขา และช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างสะดวกสบาย ไร้ความกังวล และปลอดภัยมากที่สุด

ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ จะทำหน้าที่ เป็น “ผู้จัดการดูแลสุขภาพของคุณ” โดยสร้างทีมผู้ดูแลทางการแพทย์ ที่ได้รับการฝึกฝนทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมาโดยตรง ซึ่งทีมของเราประกอบด้วย พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้การบริการในพื้นที่คลินิกพิเศษ ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยใช้รูปแบบการก่อสร้าง ตามข้อกำหนดของ American Medical Association จากประเทศสหรัฐอเมริกา (สร้างเสร็จปี 2017) นอกจากนี้ ทีมของเราได้ทำการสร้างข้อกำหนดนโยบายในการรักษาโรคต่างๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จาก Center for Medicare and Medicaid Services ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการของเรา ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และครบองค์รวมทุกรูปแบบ

ด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถัน จาก ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแล จะสามารถไว้วางใจได้ว่า จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องห่วงกังวลว่า จะต้องดูแลรายละเอียดซับซ้อนทางการแพทย์ด้วยตนเอง ทางเราจะดูแลผู้สูงอายุในทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่กับคนที่คุณรัก ต่อไปได้อีกยาวนาน

การบริการหลัก จาก ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

1. การบริการ การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม

งานวิจัยทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุ อาจจะมีอาการของโรคหลายชนิด ต่างจากผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากสรีรวิทยาของผู้สูงอายุไม่เหมือนกับผู้ป่วยอื่นๆ ทำให้มีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดได้มากขึ้น หากไม่ทำการประเมินคัดกรองอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การบริการ การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม จะช่วยตรวจจับโรคปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้พลาดการวินิจฉัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทางสุขภาพในอนาคต

การบริการ การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม จะตรวจดูปัจจัยทุกด้าน ที่สามารถมีผลกระทบ กับสุขภาพของผู้สูงอายุ และจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ ในการสร้างแผนการรักษาส่วนตัว ของผู้สูงอายุแต่ละท่าน โดยจะมีการตรวจทั้งด้านความจำ ประสิทธิภาพทางสมอง ความปลอดภัยในการใช้ยา ปัจจัยทางจิตและโรคซึมเศร้า ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในบ้าน ความสามารถในการดูแลตนเอง ความเจ็บปวด การได้ยินและการมองเห็น ภาวะโภชนาการ และ การดูแลรักษาจากคนในครอบครัว

2. การบริการพยาบาลผู้จัดการ (Guided Care Nursing) จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ใน สหรัฐอเมริกา (เปิดบริการปี 2017)

ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นสถาบันทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเข้าการบริการพยาบาลผู้จัดการ (Guided Care Nursing) จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ในสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 • บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์ ตลอด 24 ชม.
 • บริการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อช่วยประสานงานระหว่าง ผู้สูงอายุ ครอบครัว และทีมการแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • บริการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคต่างๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ให้แก่ญาติและผู้ดูแล
 • บริการดูแลเป็นผู้ช่วยตัวต่อตัว เมื่อผู้สูงอายุมาพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ พยาบาลผู้จัดการของทีมเรา จะไปรับผู้สูงอายุที่หน้าโรงพยาบาล และจะช่วยพาไปพบแพทย์ตามที่นัดไว้ นอกจากนี้ จะไปนั่งอยู่ด้วยขณะพบแพทย์ เพื่อช่วยให้ข้อมูลที่แพทย์แต่ละท่านต้องการ ช่วยถามคำถามที่เกี่ยวข้อง และช่วยจดจำข้อมูลที่แพทย์แจ้งกับผู้สูงอายุ เพื่อนำกลับไปรายงานให้ครอบครัวผู้ดูแล หรือให้แพทย์ท่านอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ที่ครอบครัวผู้ดูแลอาจจะต้องทำงานยุ่ง ไม่สามารถพามาหาแพทย์ได้ด้วยตนเองทุกครั้ง

3. การบริการประสานงานทางการแพทย์ทุกสถานที่

ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพและรายละเอียดทางการแพทย์ซับซ้อน จะมีความเสี่ยงในการผิดพลาด ทางการแพทย์ได้สูง โดยเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนสถานที่ หรือเปลี่ยนทีมการดูแลรักษา เช่น จากที่บ้านเข้ามาที่โรงพยาบาล หรือ จากโรงพยาบาลย้ายกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

ดังนั้น ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ จะให้การบริการประสานงานทางการแพทย์ทุกสถานที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะรักษาอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม ภายในระบบโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยทีมของเราจะมีระบบติดตาม ผู้ป่วยโดยอัติโนมัติผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และจะติดตามไปดูแลผู้สูงอายุที่เข้ามารักษาในแผนกผู้ป่วยใน ภายใน 24 ชม. หลังจากมาถึงที่โรงพยาบาลโดยอัติโนมัติ และจะทำการ ประสานงานกับแพทย์ผู้ป้วยนอกของผู้สูงอายุ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีข้อมูลตกหล่น หรือเกิดการผืดพลาดทางการแพทย์ได้

ดูแลผู้สูงอายุ

การบริการอื่นๆ ที่ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

นอกจากการบริการพิเศษ ทั้ง 3 ประเภทนี้แล้ว ทางศูนย์ชีวายั่งยืน ยังมีบริการด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น

 • บริการวางแผนการฉีดวัคซีน โดยจะสร้างแผนวัคซีนส่วนตัว ตามความต้องการของผู้สูงอายุ แต่ละท่าน
 • การแนะนำ การจัดการโรคปัญหาสุขภาพซับซ้อน หรือ Multimorbidity
 • การให้คำแนะนำและคำปรึกษา สำหรับผู้สูงอายุที่รับประทานยาจำนวนมาก มีปัญหาในการรับประทานยา หรือไม่สามารถรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • การให้คำแนะนำและคำปรึกษา เรื่องภาวะขาดโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักเพิ่ม หรือ น้ำหนักลด
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลรักษา และการให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวหรือผู้ดูแล ของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมทางด้านสมอง เช่น โรค Alzheimer’s หรือ โรคเส้นเลือดในสมอง
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลรักษา และการให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวหรือผู้ดูแล ของผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น โรคกระดูกพรุน โรคแผลกดทับ โรคนอนไม่หลับ เป็นต้น
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลรักษา ความเจ็บปวดประเภทต่างๆ โดยเน้นการรักษาอย่างครบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมน์ สังคม จิตใจ
 • การประเมินเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด และการประสานงานกับแพทย์ทุกฝ่ายหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อมูลตกหล่น และป้องกันการผิดพลาดทางการแพทย์
 • การให้คำแนะนำ การวางแผนสุขภาพในอนาคต แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
 • การให้คำแนะนำ และการดูแลรักษาควบคุมอาการ สำหรับโรคที่มีอาการควบคุมยาก หรือ ช่วยในการรักษาระยะสุดท้าย (Palliative Care)

ผู้ที่ควรมาใช้บริการที่ ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

 • ครอบครัว หรือ ผู้ดูแล ผู้ป่วยที่เริ่มย่างเข้าวัยสูงอายุ หรือผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยอายุวัยกลางคน ที่ต้องการวางแผนและเตรียมตัวก่อนย่างเข้าในยามสูงวัย
 • ผู้ปวยอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืม ต้องรับประทานยาเยอะ มีโรคซับซ้อนหลายโรค

บทความที่เกี่ยวข้อง

>> อ่านบทความทั้งหมดของศูนย์ชีวายั่งยืนได้ที่นี่ <<

หนังสือพิมพ์ระดับนานาชาติ วอชิงตันโพสต์ ให้เกียรติเลือกบทความของ แพทย์หญิงอรุณศิริ แสงอลังการ ตีพิมพ์เป็นเรื่องเด่นประจำเดือน

เมื่อคนไข้สอนหมอ: เรื่องราวของสายสัมพันธ์ชีวิต

ปัจจุบันการดูแลรักษาคนไข้ในหลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เป็นอุตสาหกรรมที่ไร้มนุษยสัมพันธ์และขาดความใส่ใจในตัวคนไข้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากความกดดันทางด้านการเงิน และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของแวดวงอุตสาหกรรมการแพทย์ ทำให้หมอหลายท่านแสวงหาความเชี่ยวชาญเชิงลึกเฉพาะทางมากขึ้น และพยายามรักษาคนไข้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยหมอส่วนใหญ่จะดูแลคนไข้ตามอาการที่หมอมีความชำนาญเท่านั้น ทำให้การรักษาแบบองค์รวม โดยหมอที่มีความเข้าใจคนไข้อย่างแท้จริงนั้นลดน้อยลง

ด้วยเหตุนี้เอง คุณหมออรุณศิริ แสงอลังการ ผู้อำนวยการศูนย์ชีวายั่งยืน ของโรงพยาบาลสมิติเวช จึงได้เขียนบทความลงในวารสารชั้นนำทางการแพทย์ Health Affairs เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของเรื่องนี้ ทั้งยังได้นำมาเป็นแนวนโยบายการรักษาที่ศูนย์ชีวายั่งยืน ของโรงโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งแนวคิดของการรักษานี้คือ ผู้จัดการ การดูแลสุขภาพ” (The Designated Provider) หรือแพทย์เจ้าของไข้ที่ได้ทำความรู้จักคนไข้อย่างลึกซึ้ง และได้รับความไว้ใจจากคนไข้ผ่านการสร้างความสัมพันธ์เป็นเวลายาวนาน รวมถึงการดูแลกันไปตลอดทุกช่วงของชีวิต ซึ่งบทความที่เปิดโลกทัศน์นี้ ได้ถูกนำไปตีพิมพ์เป็นเรื่องเด่น ในสื่อหนังสือพิมพ์ระดับนานาชาติ วอชิงตันโพสต์ ที่สหรัฐอเมริกา ติดตามบทความดังกล่าวได้ตามลิ้งค์นี้

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


>> ดูวีดิโอทั้งหมดของศูนย์ชีวายั่งยืนได้ที่นี่ <<

รายการ Dr.Smith โรคนอนไม่หลับ : พญ. เทพขจี  เก่งกิจโกศล

เวลาทำการ

 • ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์
  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 • การบริการ พยาบาลผู้จัดการ (Guided Care Nursing)
  เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.(เปิดบริการปี 2017)
 • การบริการ ประสานงานทางการแพทย์ทุกสถานที่
  เปิดบริการทุกวัน โดยให้การดูแลภายใน 24 ชม. หลังจากมาถึงที่โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ถ. ศรีนครินทร์, เขตสวนหลวง, กทม 10250

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ cha@samitivej.co.th หรือ โทร.02-378-9343


ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ