แชร์ข้อความนี้

ศูนย์การนอน

ชั้น 3 สมิติเวชศรีนครินทร์
08.00 - 20.00 น.
02-378-9220-1
info@samitivej.co.th

Sleep Center

อาการนอนกรนบ่งบอกถึง ภาวะตีบแคบลงของทางเดินหายใจส่วนบน เริ่มตั้งแต่จมูก คอ โคนลิ้น และกล่องเสียง ซึ่งหากนอนกรนดังมากเป็นประจำแสดงถึงสัญญาณอันตรายสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งบ่งบอกว่า อาจมี โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive sleep apnea; OSA)  ซึ่งพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยโรคนี้หากไม่ได้รับการรักษาจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น ทำให้อ่อนเพลียหรือง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน ประสิทธิภาพการใช้สมองลดลง นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อ โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองต้อหิน  เบาหวาน ไขมันโลหิตผิดปกติ  ตลอดจนภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง

ถ้าหากท่านมีปัญหาเหล่านี้

  1. นอนกรนเสียงดังได้ยินถึงข้างนอก
  2. รู้สึกอ่อนเพลียระหว่างวัน
  3. มีคนสังเกตว่า เคยหยุดหายใจขณะหลับ
  4. ประวัติโรคความดันโลหิตสูง

ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมก่อนจะสายเกินไป

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์  ให้ความสำคัญในการดูแลปัญหาการนอนเหล่านี้  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ   จึงได้จัดตั้งศูนย์การนอน Sleep Center เพื่อดูแลผู้ที่มีปัญหาการนอน เช่น ภาวะง่วงหลับผิดปกติในช่วงกลางวัน (โรคลมหลับ Narcolepsy )  ปัญหาการนอนกรน (sleep apnea) และนอนไม่หลับ (Insomnia)               ศูนย์การนอน เปิดให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการ อุปกรณ์ป้องกันและรักษาภาวะผิดปกติจากการนอน  เครื่องมือที่ช่วยป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล sleep screening  Full Sleep test


บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ – สมิติเวชศรีนครินทร์