แชร์ข้อความนี้

บริการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมขั้นสูง Next Generation Sequencing (NGS)

แผนกไลฟ์เซนเตอร์
วันจันทร์และวันพุธเวลา 17.00-19.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น
020-222749-50
info@samitivej.co.th

เพราะเราเชื่อว่า “การป้องกัน” ย่อมดีกว่า “การรักษา”

โรคหลายชนิด ความผิดปกติบางอย่าง สามารถแฝงตัวมากับเราตั้งแต่เกิด ฝังตัวในดีเอ็นเอในรูปของรหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติ โดยที่ไม่เคยบอกเราให้ทราบมาก่อน

 • เด็กหลายชีวิตที่เกิดมา พร้อมโรคทางพันธุกรรมผิดปกติ โดยไม่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนเริ่มวางแผนครอบครัว ผลที่ตามมาคือ ครอบครัวต้องหาค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากมายเพื่อที่จะยื้อชีวิตลูกไว้ให้ได้นานที่สุด
 • หลายครอบครัวพบว่า ทายาทรุ่นลูกและหลานป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 40ปี สืบย้อนกลับไปพบว่ามีคนในรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือคนในบ้านหลายคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
 • ยีน HLA-B 1502 เป็นยีนที่มักพบในคนจีน คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนอินเดีย ผู้ที่มียีนชนิดนี้อาจมีความเสี่ยงการแพ้ยารุนแรงจนอาจเสี่ยงเสียชีวิต หากรับประทานยาในกลุ่ม ยากันชัก ยารักษาอาการป่วยทางจิต หรือยารักษาโรคเกาต์
 • การใช้ยาในแต่ละบุคคล ชนิดเดียวกัน ในขนาดที่เท่ากัน กลับส่งผลต่อการรักษาที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งการใช้ยารักษาโรคมะเร็งชนิดพุ่งเป้า (Targeted Therapy) มักจะได้ผลในผู้ที่มียีนมะเร็งกลายพันธุ์ที่ตรงกับกลไกของยาที่รักษาเท่านั้น

ยีนหรือรหัสพันธุกรรม จึงมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งใดในการกำหนดสุขภาพหรือแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและเจาะจงสำหรับตัวเราในยุคปัจจุบัน

คลินิกพันธุกรรมและจีโนมิกส

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์ พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจที่ทันสมัย ตามแนวทาง Precision Medicine หรือการแพทย์เฉพาะเจาะจง ด้วยบริการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมขั้นสูง Next Generation Sequencing (NGS) โดยพัฒนาวิธีการค้นหารหัสพันธุกรรมที่เรียงตัวผิดปกติ ด้วยความแม่นยำ และใช้เวลาในการทราบผลภายใน 1-2 เดือน พร้อมการแปลผลจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุกรรมและจีโนมิกส์

สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์
วันจันทร์และวันพุธเวลา 17.00-19.00 น.
และวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น
วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
แผนกไลฟ์เซนเตอร์
โทร 020-222749-50
info@samitivej.co.th
คลินิกอายุรกรรม ชั้น 4
โทร 023-78-9084-5
info.srinakarin@samitivej.co.th

การบริการและประโยชน์ที่จะได้รับ

คลินิกพันธุกรรมและจีโนมิกส์ให้บริการการตรวจทางพันธุกรรมขั้นสูงดังนี้

 1. Whole Genome Sequencing (WGS) หรือ การถอดรหัสพันธุกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดในสิ่งมีชีวิต (complete DNA) ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงถอดรหัสเพื่อตรวจดูความผิดปกติทุกตำแหน่งบนสาย DNA ทั้งเส้น โดยมีความแม่นยำสูงถึง 99%
  • เหมาะสำหรับ ผู้ที่วางแผนจะมีบุตรแต่กังวลในเรื่องโรคทางพันธุกรรมในตัวเองที่จะส่งต่อถึงลูกได้ หรือดูความเสี่ยงโรคในตัวลูกขณะอยู่ในครรภ์หรือคลอดออกมาแล้ว โดยการตรวจสามารถหาโรคทางพันธุกรรมที่แปลกและพบได้ยาก โรคทางพันธุกรรมทั่วไป เช่น Thalassemia ,Phenylketonuria,Duchenne and Becker,muscular dystrophies,Galactosemia,Spinal muscular atrophy,Glycogen storage disease type II, or Pompe’s disease,Haemophilia,Wilson’s disease,Fragile X syndrome,Polycystic kidney disease,Congenital hearing loss,Congenital adrenal hyperplasia
 2. Whole Exome Sequencing (WES) หรือ หรือการถอดรหัสพันธุกรรมเฉพาะส่วนที่สำคัญบนสาย DNA ทั้งเส้น เพื่อหาความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรม และมีประโยชน์ต่อผู้ตรวจเช่นเดียวกับ Whole Genome Sequencing
 3. Targeted Panel Sequencing หรือ การถอดรหัสพันธุกรรมเฉพาะจุด เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองอาจได้รับการถ่ายทอดยีนมะเร็งมาจากบรรพบุรุษ โดยการตรวจหายีนก่อมะเร็ง (Onco Gene ) ยีนกดมะเร็ง (Tumor Suppressor Gene)
  • ผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ที่ต้องทานยากลุ่มยากันชัก ยารักษาอาการป่วยทางจิต หรือยารักษาโรคเกาต์ เพราะยาเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงจนเสียชีวิตได้
  • ผู้ที่ต้องการวางแผนปรับประเภทและชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยดูการตอบสนองของสารอาหารชนิดต่างๆ ต่อยีนของเรา สารอาหารชนิดใดร่างกายนำไปใช้ได้ดี ชนิดใดร่างกายใช้ได้น้อย
  • ผู้ที่ต้องการวางแผนปรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับยีนของตัวเอง
 4. Telomere Length Analysis การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์(ปลายสายโครโมโซม) ปกติแล้วเทโลเมียร์ช่วยปกป้องสายดีเอ็นเอไม่ให้ถูกทำลายได้ง่าย ไม่ให้เสื่อมสภาพหรือเกิดการกลายพันธุ์ โรคบางชนิดที่เป็นตัวอย่างของเทโลเมียร์ที่สั้นมากๆ คือโรคโพรจีเรีย (Prigeria) หรือโรคชราในเด็ก ผู้ป่วยโรคนี้มีอายุขัยเฉลี่ย 15ปี และเริ่มเป็นโรคหัวใจ โรคสโตรกเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี และเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านั้นเพียงไม่นาน ดังนั้น การหดสั้นลงของเทโลเมียร์ที่เร็วเกินไปในคนทั่วไป หมายความถึง ช่วงชีวิตเราจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากความเสื่อมของร่างกายเร็วขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคสโตรก โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน แม้กระทั่งโรคมะเร็ง ดังนั้น ประโยชน์ของการตรวจจะช่วยให้เราทราบอายุชีวภาพของเรา ซึ่งเทียบจากความยาวของเทโลเมียร์ของเราและคนปกติว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากสั้นมากจนเกินไป แพทย์จะช่วยปรับไลฟ์สไตล์และหาแนวทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมชราก่อนวัย ในอนาคต

 แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุกรรมและจีโนมิกส์

 โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์

แบบประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม


 บทความสุขภาพและวิดีโอ

 • คนในบ้าน อาจทำเราหัวใจวายขณะวิ่ง
  อายุเฉลี่ยของนักวิ่งที่เสียชีวิตอยู่ที่ 42 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายถึง 86% ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือ ภาวะผนังหัวใจหนาผิดปกติ โดย 5-10% อาจเกิดจากยีนก่อโรคหัวใจที่อยู่ในร่างกายตั้งแต่กำเนิด การตรวจประเมินให้รู้ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากการระมัดระวังดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ โหลดเพิ่ม
 • แต่งงานในเครือญาติ อาจทำลูกเสี่ยง
  การแต่งงานในหมู่เครือญาติใกล้ชิดถือจะส่งผลให้ลักษณะด้อยของโรคทางพันธุกรรม และสติปัญญาปรากฏออกมาได้ง่ายขึ้นกว่าคู่สมรสปกติ คู่สมรสทั่วไป มีโอกาสมีลูกผิดปกติได้ 3% แต่ถ้าเป็นคู่ที่มีสายเลือดชิดระดับลูกพี่ลูกน้อง จะเพิ่มโอกาสเป็น 2 เท่า การวางแผนครอบครัวเพื่อให้ลูกที่เกิดมาปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ โหลดเพิ่ม
 • กรรมพันธุ์มะเร็งลำไส้ มรดกที่ลูกๆ ไม่อยากได้คนที่มีประวัติญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งมากกว่า 2 คนขึ้นไป หรือ มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเพียงแค่คนเดียวในช่วงอายุน้อยกว่า 50 ปี ควรได้รับการตรวจยีนมะเร็งเพื่อหาความเสี่ยง หรือเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อส่องกล้องหาความผิดปกติก่อนอายุ 50 ปี โหลดเพิ่ม
 • ไขมันในเลือดสูง บอกเราเสี่ยงโรคหัวใจ
  ภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ และอุดตัน ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ โหลดเพิ่ม
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ภัยเงียบที่มากับพันธุกรรม
  SMA เป็นโรคที่มีสถิติพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคธาลัสซีเมีย และอัตราของผู้ป่วยถึง 1 ใน 30 ของคนปกติ โดยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมผ่านยีนด้อย ถ้าพ่อ-แม่ ต่างเป็นพาหะบุตรจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ถึง 1 ใน 4 โหลดเพิ่ม
 • โรคใหลตาย….มัจจุราชเงียบ (Sudden unexplained cardiac death)
  สามารถพบได้ในเด็กทารก ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 1 ขวบ สาเหตุที่พบมากของการตายเกิดจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ และพันธุกรรม เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคใหลตาย โหลดเพิ่ม
 • มะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม
  5-10% ของ มะเร็งเต้านม สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งที่คุณผู้หญิงสามารถทำได้คือต้องรู้เท่าทันโรคนี้ ด้วยการตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอทุกปี หรือตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแบบลึกระดับยีน โหลดเพิ่ม
 • ออกแบบชีวิตด้วยการตรวจยีนมะเร็ง การตรวจยีนมะเร็ง สามารถช่วยเราคาดการณ์ได้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแค่ไหน และควรจะวางแผนการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอย่างไร โหลดเพิ่ม
 • โรคเด็กหน้าประหลาด (เทรเชอร์ คอลลินส์)
  หากช่วงนี้ใครได้มีโอกาสได้ดูหนัง Feel Good แสนอบอุ่น ละมุนหัวใจ ชื่อ Wonder (ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์) ว่าด้วยเรื่องของหนูน้อยนามว่า Auggie ที่เกิดมาพร้อมโรคเทรเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins Syndrome) ซึ่งทำให้มีใบหน้าแปลกประหลาด จนต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้ง และทำให้หนูน้อย Auggie ต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่เด็กเพื่อให้คุ้นชินกับสังคมภายนอก โหลดเพิ่ม

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 4
13.00-16.00 น.
023-78-9084-5
info.srinakarin@samitivej.co.th

 

เพราะเราเชื่อว่า “การป้องกัน” ย่อมดีกว่า “การรักษา”

โรคหลายชนิด ความผิดปกติบางอย่าง สามารถแฝงตัวมากับเราตั้งแต่เกิด ฝังตัวในดีเอ็นเอในรูปของรหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติ โดยที่ไม่เคยบอกเราให้ทราบมาก่อน

 • เด็กหลายชีวิตที่เกิดมา พร้อมโรคทางพันธุกรรมผิดปกติ โดยไม่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนเริ่มวางแผนครอบครัว ผลที่ตามมาคือ ครอบครัวต้องหาค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากมายเพื่อที่จะยื้อชีวิตลูกไว้ให้ได้นานที่สุด
 • หลายครอบครัวพบว่า ทายาทรุ่นลูกและหลานป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 40ปี สืบย้อนกลับไปพบว่ามีคนในรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือคนในบ้านหลายคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
 • ยีน HLA-B 1502 เป็นยีนที่มักพบในคนจีน คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนอินเดีย ผู้ที่มียีนชนิดนี้อาจมีความเสี่ยงการแพ้ยารุนแรงจนอาจเสี่ยงเสียชีวิต หากรับประทานยาในกลุ่ม ยากันชัก ยารักษาอาการป่วยทางจิต หรือยารักษาโรคเกาต์
 • การใช้ยาในแต่ละบุคคล ชนิดเดียวกัน ในขนาดที่เท่ากัน กลับส่งผลต่อการรักษาที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งการใช้ยารักษาโรคมะเร็งชนิดพุ่งเป้า (Targeted Therapy) มักจะได้ผลในผู้ที่มียีนมะเร็งกลายพันธุ์ที่ตรงกับกลไกของยาที่รักษาเท่านั้น

ยีนหรือรหัสพันธุกรรม จึงมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งใดในการกำหนดสุขภาพหรือแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและเจาะจงสำหรับตัวเราในยุคปัจจุบัน

คลินิกพันธุกรรมและจีโนมิกส

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์ พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจที่ทันสมัย ตามแนวทาง Precision Medicine หรือการแพทย์เฉพาะเจาะจง ด้วยบริการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมขั้นสูง Next Generation Sequencing (NGS) โดยพัฒนาวิธีการค้นหารหัสพันธุกรรมที่เรียงตัวผิดปกติ ด้วยความแม่นยำ และใช้เวลาในการทราบผลภายใน 1-2 เดือน พร้อมการแปลผลจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุกรรมและจีโนมิกส์

สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์
วันจันทร์และวันพุธเวลา 17.00-19.00 น.
และวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น
วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
แผนกไลฟ์เซนเตอร์
โทร 020-222749-50
info@samitivej.co.th
คลินิกอายุรกรรม ชั้น 4
โทร 023-78-9084-5
info.srinakarin@samitivej.co.th

การบริการและประโยชน์ที่จะได้รับ

คลินิกพันธุกรรมและจีโนมิกส์ให้บริการการตรวจทางพันธุกรรมขั้นสูงดังนี้

 1. Whole Genome Sequencing (WGS) หรือ การถอดรหัสพันธุกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดในสิ่งมีชีวิต (complete DNA) ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงถอดรหัสเพื่อตรวจดูความผิดปกติทุกตำแหน่งบนสาย DNA ทั้งเส้น โดยมีความแม่นยำสูงถึง 99%
  • เหมาะสำหรับ ผู้ที่วางแผนจะมีบุตรแต่กังวลในเรื่องโรคทางพันธุกรรมในตัวเองที่จะส่งต่อถึงลูกได้ หรือดูความเสี่ยงโรคในตัวลูกขณะอยู่ในครรภ์หรือคลอดออกมาแล้ว โดยการตรวจสามารถหาโรคทางพันธุกรรมที่แปลกและพบได้ยาก โรคทางพันธุกรรมทั่วไป เช่น Thalassemia ,Phenylketonuria,Duchenne and Becker,muscular dystrophies,Galactosemia,Spinal muscular atrophy,Glycogen storage disease type II, or Pompe’s disease,Haemophilia,Wilson’s disease,Fragile X syndrome,Polycystic kidney disease,Congenital hearing loss,Congenital adrenal hyperplasia
 2. Whole Exome Sequencing (WES) หรือ หรือการถอดรหัสพันธุกรรมเฉพาะส่วนที่สำคัญบนสาย DNA ทั้งเส้น เพื่อหาความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรม และมีประโยชน์ต่อผู้ตรวจเช่นเดียวกับ Whole Genome Sequencing
 3. Targeted Panel Sequencing หรือ การถอดรหัสพันธุกรรมเฉพาะจุด เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองอาจได้รับการถ่ายทอดยีนมะเร็งมาจากบรรพบุรุษ โดยการตรวจหายีนก่อมะเร็ง (Onco Gene ) ยีนกดมะเร็ง (Tumor Suppressor Gene)
  • ผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ที่ต้องทานยากลุ่มยากันชัก ยารักษาอาการป่วยทางจิต หรือยารักษาโรคเกาต์ เพราะยาเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงจนเสียชีวิตได้
  • ผู้ที่ต้องการวางแผนปรับประเภทและชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยดูการตอบสนองของสารอาหารชนิดต่างๆ ต่อยีนของเรา สารอาหารชนิดใดร่างกายนำไปใช้ได้ดี ชนิดใดร่างกายใช้ได้น้อย
  • ผู้ที่ต้องการวางแผนปรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับยีนของตัวเอง
 4. Telomere Length Analysis การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์(ปลายสายโครโมโซม) ปกติแล้วเทโลเมียร์ช่วยปกป้องสายดีเอ็นเอไม่ให้ถูกทำลายได้ง่าย ไม่ให้เสื่อมสภาพหรือเกิดการกลายพันธุ์ โรคบางชนิดที่เป็นตัวอย่างของเทโลเมียร์ที่สั้นมากๆ คือโรคโพรจีเรีย (Prigeria) หรือโรคชราในเด็ก ผู้ป่วยโรคนี้มีอายุขัยเฉลี่ย 15ปี และเริ่มเป็นโรคหัวใจ โรคสโตรกเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี และเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านั้นเพียงไม่นาน ดังนั้น การหดสั้นลงของเทโลเมียร์ที่เร็วเกินไปในคนทั่วไป หมายความถึง ช่วงชีวิตเราจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากความเสื่อมของร่างกายเร็วขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคสโตรก โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน แม้กระทั่งโรคมะเร็ง ดังนั้น ประโยชน์ของการตรวจจะช่วยให้เราทราบอายุชีวภาพของเรา ซึ่งเทียบจากความยาวของเทโลเมียร์ของเราและคนปกติว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากสั้นมากจนเกินไป แพทย์จะช่วยปรับไลฟ์สไตล์และหาแนวทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมชราก่อนวัย ในอนาคต

 แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุกรรมและจีโนมิกส์

 โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์

แบบประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม


 บทความสุขภาพและวิดีโอ

 • คนในบ้าน อาจทำเราหัวใจวายขณะวิ่ง
  อายุเฉลี่ยของนักวิ่งที่เสียชีวิตอยู่ที่ 42 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายถึง 86% ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือ ภาวะผนังหัวใจหนาผิดปกติ โดย 5-10% อาจเกิดจากยีนก่อโรคหัวใจที่อยู่ในร่างกายตั้งแต่กำเนิด การตรวจประเมินให้รู้ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากการระมัดระวังดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ โหลดเพิ่ม
 • แต่งงานในเครือญาติ อาจทำลูกเสี่ยง
  การแต่งงานในหมู่เครือญาติใกล้ชิดถือจะส่งผลให้ลักษณะด้อยของโรคทางพันธุกรรม และสติปัญญาปรากฏออกมาได้ง่ายขึ้นกว่าคู่สมรสปกติ คู่สมรสทั่วไป มีโอกาสมีลูกผิดปกติได้ 3% แต่ถ้าเป็นคู่ที่มีสายเลือดชิดระดับลูกพี่ลูกน้อง จะเพิ่มโอกาสเป็น 2 เท่า การวางแผนครอบครัวเพื่อให้ลูกที่เกิดมาปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ โหลดเพิ่ม
 • กรรมพันธุ์มะเร็งลำไส้ มรดกที่ลูกๆ ไม่อยากได้คนที่มีประวัติญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งมากกว่า 2 คนขึ้นไป หรือ มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเพียงแค่คนเดียวในช่วงอายุน้อยกว่า 50 ปี ควรได้รับการตรวจยีนมะเร็งเพื่อหาความเสี่ยง หรือเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อส่องกล้องหาความผิดปกติก่อนอายุ 50 ปี โหลดเพิ่ม
 • ไขมันในเลือดสูง บอกเราเสี่ยงโรคหัวใจ
  ภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ และอุดตัน ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ โหลดเพิ่ม
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ภัยเงียบที่มากับพันธุกรรม
  SMA เป็นโรคที่มีสถิติพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคธาลัสซีเมีย และอัตราของผู้ป่วยถึง 1 ใน 30 ของคนปกติ โดยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมผ่านยีนด้อย ถ้าพ่อ-แม่ ต่างเป็นพาหะบุตรจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ถึง 1 ใน 4 โหลดเพิ่ม
 • โรคใหลตาย….มัจจุราชเงียบ (Sudden unexplained cardiac death)
  สามารถพบได้ในเด็กทารก ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 1 ขวบ สาเหตุที่พบมากของการตายเกิดจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ และพันธุกรรม เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคใหลตาย โหลดเพิ่ม
 • มะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม
  5-10% ของ มะเร็งเต้านม สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งที่คุณผู้หญิงสามารถทำได้คือต้องรู้เท่าทันโรคนี้ ด้วยการตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอทุกปี หรือตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแบบลึกระดับยีน โหลดเพิ่ม
 • ออกแบบชีวิตด้วยการตรวจยีนมะเร็ง การตรวจยีนมะเร็ง สามารถช่วยเราคาดการณ์ได้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแค่ไหน และควรจะวางแผนการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอย่างไร โหลดเพิ่ม
 • โรคเด็กหน้าประหลาด (เทรเชอร์ คอลลินส์)
  หากช่วงนี้ใครได้มีโอกาสได้ดูหนัง Feel Good แสนอบอุ่น ละมุนหัวใจ ชื่อ Wonder (ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์) ว่าด้วยเรื่องของหนูน้อยนามว่า Auggie ที่เกิดมาพร้อมโรคเทรเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins Syndrome) ซึ่งทำให้มีใบหน้าแปลกประหลาด จนต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้ง และทำให้หนูน้อย Auggie ต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่เด็กเพื่อให้คุ้นชินกับสังคมภายนอก โหลดเพิ่ม

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง