แชร์ข้อความนี้

พร้อมให้บริการสำหรับคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย

สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1
ทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น.
66 (0) 2022-2822-3
info@samitivej.co.th

ผลลัพธ์ทางการแพทย์

 • 3,800 เคส/ปี คือ สถิติการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารที่สมิติเวช โดยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 0% (สถิติการส่องกล้องล่าสุด ธันวาคม 2561)
 • ด้วย NBI technique สามารถตรวจพบติ่งเนื้อได้เร็วกว่าปกติ 2 เท่า
 • 61.46% Adenoma Detection Rate (สถิติการส่องกล้องล่าสุด ธันวาคม 2561)
  มาตรฐานแนะนำโดย The American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)

เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องระบบทางเดินอาหาร และตับ ครบครันด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำ พร้อมตรวจหาสาเหตุของโรค ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จนถึงการรักษาที่ซับซ้อนของระบบทางเดินอาหาร ได้รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย เพื่อการรักษา ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีความพร้อมให้บริการสำหรับคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากลที่แพทย์ทั่วโลกยอมรับ โดยโรงพยาบาลฯได้รับรางวัลบริการระดับมาตรฐานสากลจากสถาบัน JCI พร้อมยังเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และเชี่ยวชาญด้านวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ โดยสถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้มุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล “ซาโน่” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการแปลผลลักษณะผิวเยื่อบุของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลักษณะผิวของติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ (Image Enhanced Endoscopy ) โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ยาซูชิ ซาโน่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซาโน่ และผู้อำนวยการสถาบันส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นวิธีการจำแนกเนื้อเยื่อบุผิว เพื่อการวินิจฉัยลักษณะของติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่ (colonic polyp) เป็นที่ยอมรับของแพทย์ทางตะวันตก โดยล่าสุดสมิติเวช ได้นำ 2 เทคนิคซาโน่ จากญี่ปุ่น เข้ามายกระดับมาตราฐานการรักษา ได้แก่ เทคนิคการส่องกล้อง NBI (Narrow Band Image) โดยใช้เพื่อ ช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของติ่งเนื้อที่อาจกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แม้ก้อนเนื้อยังไม่นูนขึ้นมาได้เร็วกว่าวิธีการส่องกล้องแบบเดิม ถึง 2 เท่า เข้าถึงสาเหตุของปัญหาได้ตรงจุด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมเทคนิค ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) การผ่าตัดผ่านกล้องตัดก้อนเนื้อขนาดใหญ่แบบไร้แผลได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องเปิดหน้าท้อง สำหรับการรักษาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้น ที่สำคัญสถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร ยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายตับ แก่ผู้ป่วยโรคตับได้ โดยอัตราความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับ สูงถึง 90% ซึ่งผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหารยังครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารและตับแบบครบวงจร ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ พร้อมทั้งโรคอื่นๆ อาทิ การติดเชื้อ โรคจากพิษสุรา ตัวแข็ง ภาวะไขมันคั่งสะสมในตับ ตับอ่อนอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ และอื่นๆ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยมีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศสถาบันดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาลญี่ปุ่น สมิติเวช สุขุมวิท โดยมีแพทย์เฉพาะทางประจำ 11 คน พยาบาล 15 คน รวมทั้งมีห้องตรวจโรค 13 ห้อง ห้องส่องกล้อง 5 ห้อง และห้องพักฟื้น 10 ห้อง

สถาบันโรคตับและทางเดินอาหารให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุด โดยในแต่ละปีสมิติเวชให้บริการแก่ผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นมากถึง 135,000 คน หรือประมาณวันละ 400 คนโดยเฉลี่ย ทำให้สมิติเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนนอกประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการชาวญี่ปุ่นมากที่สุด โดยที่สมิติเวชได้เริ่มเปิดบริการศูนย์การแพทย์เฉพาะสำหรับชาวญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2553 โดยมีล่ามภาษาญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้คอยให้บริการ พร้อมให้การรักษาและพักฟื้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน โดยสมิติเวชให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดให้มีพยาบาลประจำตัวให้แก่ผู้ป่วยเหล่านี้ทุกคน พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สมิติเวช มีความเข้าใจในแต่ละเคสอย่างลึกซึ้ง และตระหนักว่าการดูแลผู้ป่วยมีความละเอียดอ่อนและสำคัญมากเพียงใด

การบริการ

เราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรคทุกรูปแบบและทุกสภาวะ ในตับ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร และถุงน้ำดี ซึ่งรวมถึง

 • ตับอักเสบ เอ บี ซี
 • ไขมันสะสมในตับ
 • โรคตับที่เกิดจากพันธุกรรม
 • ตับแข็ง
 • การติดเชื้อในตับ เช่น ฝีในตับ
 • มะเร็งตับ ระยะเริ่มต้น และระยะอื่นๆ
 • กรดไหลย้อน (GERD)
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง เช่น ระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ ลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง
 • ท้องเสียฉับพลัน และเรื้อรัง
 • เลือดออกในระบบทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
 • ริดสีดวงทวารหนัก และการผิดรูปของทวารหนัก
 • ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้แปรปรวน และปวดท้อง
 • ความผิดปกติในหลอดอาหาร เช่นหลอดอาหารตีบ
 • ตับอ่อนอักเสบ เฉียบพลัน และเรื้อรัง
 • นิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
 • โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร ตับอ่อน และถุงน้ำดี

เราพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือและการตรวจรักษาที่เพียบพร้อม ซึ่งรวมถึง

 • การตรวจวินิจฉัยภาพ (เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ ซีทีสแกน เอ็มอาร์ไอ)
 • ไฟโบรสแกน
 • การดูดและเจาะตรวจชิ้นเนื้อในตับ
 • การบำบัดรักษาโรคตับ
 • การผ่าตัดส่องกล้องเทคนิค NBI เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รายละเอียดเทคโนโลยี NBI
 • การผ่าตัดส่องกล้อง และการวิเคราะห์โรคด้วยการส่องกล้อง เช่น โรคเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร โรคในท่อน้ำดี และอื่นๆ
 • เทคนิค ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) การผ่าตัดผ่านกล้องตัดก้อนเนื้อขนาดใหญ่แบบไร้แผลได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องเปิดหน้าท้อง ทั้งการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยปกติเมื่อแพทย์ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจส่องกล้อง หากเป็นติ่งเนื้อทั่วไป แพทย์ก็สามารถตัดติ่งเนื้อผ่านการส่องกล้องได้ทันทีแต่ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำได้กรณีที่ติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่ ซึ่งแพทย์ต้องส่งคนไข้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดก้อนติ่งเนื้อ หรือเนื้องอกออก แต่สำหรับเทคนิค ESD ดังกล่าวนี้ แพทย์สามารถตัดก้อนชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ออกจากลำไส้ใหญ่ และกระเพาะอาหารได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด ไม่มีแผลที่ผนังหน้าท้อง ลดระยะเวลาการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า ทำให้คนไข้สามารถกับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน และปลอดภัย
 • การฉีดแอลกอฮอล์ตรงเข้าไปที่เซลล์มะเร็งตับเพื่อรักษาโรคมะเร็งตับ (PEI)
 • การให้เคมีบำบัดเข้าก้อนมะเร็งโดยตรงโดยสอดสายขนาดเล็กเข้าทางเส้นเลือดแดง ตับเข้าก้อนมะเร็ง (TOCE)
 • การห้ามสภาวะเลือดออกเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารและตับ โดยใช้เจลโฟม (TAE)
 • การใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจรักษามะเร็งตับ (RFA)
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคตับ ท่อน้ำดี และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • การตรวจการทำงานของหลอดอาหาร (High resolution impedance manomety)
 • การตรวจกรดไหลย้อน 24 ชั่วโมง (24 hr. impedance monitoring)
 • การตรวจการทำงานของลำไส้เล็ก
 • การตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (High-resolution manometry)
 • การฝึกหัดการเบ่งถ่ายอุจจาระ (Biofeedback)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล
 • ผ่าตัดมะเร็งลำไส้
 • ผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง
 • Targeted Therapy

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล
 • เครื่องตรวจการเคลื่อนไหวและการบีบตัวของทางเดินอาหาร
 • การตรวจทางพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
 • การรักษาโดยการผ่าตัดและส่องกล้องผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
 • การรักษาโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับโดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • เครื่องช่วยการทำงานของตับ
 • ไฟโบรสแกน เครื่องตรวจพังผืดในตับและไขมันในตับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง

>> บทความทั้งหมดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ <<


วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร ชั้น 4
ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9084-5
info.srinakarin@samitivej.co.th

สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร มีความพร้อมให้บริการสำหรับคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากลที่แพทย์ทั่วโลกยอมรับ โดยโรงพยาบาลได้รับรางวัลบริการระดับมาตรฐานสากลจากสถาบัน JCI

ที่สมิติเวช เราทราบดีว่า การแพทย์เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คลินิกของเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารและตับ  เราให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและเชื่อถือได้  เรามีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้แคปซูล ซึ่งทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการฟื้นตัว และลดความรู้สึกไม่สบายตัว

สมิติเวชมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ ด้วยวิธีส่องกล้องเป็นกระบวนการผ่าตัดและพักฟื้นรักษาตัวหลังการผ่าตัดเป็นกระบวนการที่ยาวนานและสร้างความกังวลให้แก่ผู้ป่วยหลายราย โดยเฉพาะในกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือการรักษาโรคมะเร็ง กำลังใจและแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นความกลัวไปได้ด้วยดี นอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวแล้ว บรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกันทั้งสิ้น การรักษาและพักฟื้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน ทางสมิติเวชให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดให้มีพยาบาลประจำตัวให้แก่ผู้ป่วยเหล่านี้ทุกคน พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สมิติเวช มีความเข้าใจในแต่ละเคสอย่างลึกซึ้ง และตระหนักว่าการดูแลผู้ป่วยมีความละเอียดอ่อนและสำคัญมากเพียงใด พบการดูแลจากหัวใจ กรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่โรงพยาบาลสมิติเวช

ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศในการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ ไวรัสตับอักเสบ  โรคตับอักเสบจากพิษสุรา  ตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ตับอ่อนอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดีอักเสบ

การบริการ

เราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดและรักษาโรคทุกรูปแบบและทุกสภาวะ ในตับ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร และถุงน้ำดี ซึ่งรวมถึง

 • ตับอักเสบ เอ บี ซี
 • ไขมันสะสมในตับ
 • โรคตับที่เกิดจากพันธุกรรม
 • ตับแข็ง
 • การติดเชื้อในตับ เช่น ฝีในตับ
 • มะเร็งตับ ระยะเริ่มต้น และระยะอื่นๆ
 • กรดไหลย้อน (GERD)
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง เช่น ระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ ลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง
 • ท้องเสียฉับพลัน และเรื้อรัง
 • เลือดออกในระบบทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
 • ริดสีดวงทวารหนัก และการผิดรูปของทวารหนัก
 • ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้แปรปรวน และปวดท้อง
 • ความผิดปกติในหลอดอาหาร เช่นหลอดอาหารตีบ
 • ตับอ่อนอักเสบ เฉียบพลัน และเรื้อรัง
 • นิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
 • โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร ตับอ่อน และถุงน้ำดี

เราพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือและการตรวจรักษาที่เพียบพร้อม ซึ่งรวมถึง

 • การตรวจวินิจฉัยภาพ (เอกซเรย์  อัลตราซาวด์  ซีทีสแกน  เอ็มอาร์ไอ)
 • ไฟโบรสแกน
 • การดูดและเจาะตรวจชิ้นเนื้อในตับ
 • การบำบัดรักษาโรคตับ
 • การผ่าตัดส่องกล้อง และการวิเคราะห์โรคด้วยการส่องกล้อง เช่น โรคเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร โรคในท่อน้ำดี และอื่นๆ
 • การใช้ เอกซเรย์ เพื่อตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การฉีดแอลกอฮอล์ตรงเข้าไปที่เซลล์มะเร็งตับเพื่อรักษาโรคมะเร็งตับ (PEI)
 • การให้เคมีบำบัดเข้าก้อนมะเร็งโดยตรงโดยสอดสายขนาดเล็กเข้าทางเส้นเลือดแดง ตับเข้าก้อนมะเร็ง (TOCE)
 • การห้ามสภาวะเลือดออกเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารและตับ โดยใช้เจลโฟม (TAE)
 • การใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจรักษามะเร็งตับ (RFA)
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคตับ ท่อน้ำดี และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • การตรวจการทำงานของหลอดอาหาร
 • การตรวจการทำงานของลำไส้เล็ก
 • การตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • การฝึกหัดการเบ่งถ่ายอุจจาระ
 • การตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล
 • ผ่าตัดมะเร็งลำไส้
 • ผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล
 • เครื่องตรวจการเคลื่อนไหวและการบีบตัวของทางเดินอาหาร
 • การตรวจทางพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
 • การรักษาโดยการผ่าตัดและส่องกล้องผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
 • การรักษาโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับโดยทีม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
 • เครื่องช่วยการทำงานของตับ
 • ไฟโบรสแกน เครื่องตรวจพังผืดในตับ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เฉพาะทางโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร ชั้น 4 ตึก C
ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 4400-1
infossh@samitivej.co.th

ให้บริการด้านการดูแลรักษาโรคตับและระบบทางเดินอาหาร ตามมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเน้นการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงรวมถึงการรักษาด้วยแนวทางการรักษาใหม่ๆ สำหรับผู้ป่วยโรคตับและระบบทางเดินอาหาร ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้มีประสบการณ์

การบริการครบวงจร

 • ให้คำปรึกษา บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ตับ และตับอ่อน
 • ตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง
 • ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ Endoscopy Center
 • วินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule endoscopy)
 • ตรวจหาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในช่องท้องโดยใช้เครื่อง CT 64 slides ซึ่งมีความเร็วและความละเอียดสูง
 • ให้คำปรึกษาและบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบ (เอ และ บี)

 

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร

 • มีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • หลอดอาหาร : แสบร้อนกลางอก กลืนลำบาก กลืนเจ็บ
 • กระเพาะอาหาร : ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง แสบร้อนท้อง คลื่นไส้อาเจียน
 • ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ : อุจจาระมีเลือดปน ถ่ายดำ ท้องผูก ท้องเสีย
 • ตับ : ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • ตับอ่อน : ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นมันลอย
 • อื่นๆ : คลำได้ก้อนที่ท้อง น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
 • มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งทางเดินอาหาร
 • อายุมากกว่า 50 ปี เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของตับและระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ปัจจุบันศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้เลือกใช้กล้องส่องทางเดินอาหารเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่มีความคมชัดของภาพสูง และมีโหมดพิเศษ NBI (Narrow Band Imaging) เป็นโหมดตัดแสงที่ดูเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น