สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร

สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1
ทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น.
66 (0) 2022-2822-3
info@samitivej.co.th
ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร ชั้น 4
ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9084-5
info.srinakarin@samitivej.co.th
ศูนย์เฉพาะทางโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร ชั้น 4 อาคาร A
จันทร์ - ศุกร์ และ อาทิตย์ เวลา 07:00 - 20:00 น. / เสาร์ เวลา 07:00 - 17:00 น.
038 – 320300 ต่อ 1410 -1411
infossh@samitivej.co.th

สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร มีความพร้อมให้บริการสำหรับคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากลที่แพทย์ทั่วโลกยอมรับ โดยโรงพยาบาลได้รับรางวัลบริการระดับมาตรฐานสากลจากสถาบัน JCI

ที่สมิติเวช เราทราบดีว่า การแพทย์เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คลินิกของเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารและตับ  เราให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและเชื่อถือได้  เรามีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้แคปซูล ซึ่งทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการฟื้นตัว และลดความรู้สึกไม่สบายตัว

liver-center

สมิติเวชมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ ด้วยวิธีส่องกล้องเป็นกระบวนการผ่าตัดและพักฟื้นรักษาตัวหลังการผ่าตัดเป็นกระบวนการที่ยาวนานและสร้างความกังวลให้แก่ผู้ป่วยหลายราย โดยเฉพาะในกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือการรักษาโรคมะเร็ง กำลังใจและแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นความกลัวไปได้ด้วยดี นอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวแล้ว บรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกันทั้งสิ้น การรักษาและพักฟื้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน ทางสมิติเวชให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดให้มีพยาบาลประจำตัวให้แก่ผู้ป่วยเหล่านี้ทุกคน พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สมิติเวช มีความเข้าใจในแต่ละเคสอย่างลึกซึ้ง และตระหนักว่าการดูแลผู้ป่วยมีความละเอียดอ่อนและสำคัญมากเพียงใด พบการดูแลจากหัวใจ กรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่โรงพยาบาลสมิติเวช

ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศในการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ ไวรัสตับอักเสบ  โรคตับอักเสบจากพิษสุรา  ตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ตับอ่อนอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดีอักเสบ

การบริการ

เราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดและรักษาโรคทุกรูปแบบและทุกสภาวะ ในตับ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร และถุงน้ำดี ซึ่งรวมถึง

 • ตับอักเสบ เอ บี ซี
 • ไขมันสะสมในตับ
 • โรคตับที่เกิดจากพันธุกรรม
 • ตับแข็ง
 • การติดเชื้อในตับ เช่น ฝีในตับ
 • มะเร็งตับ ระยะเริ่มต้น และระยะอื่นๆ
 • กรดไหลย้อน (GERD)
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง เช่น ระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ ลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง
 • ท้องเสียฉับพลัน และเรื้อรัง
 • เลือดออกในระบบทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
 • ริดสีดวงทวารหนัก และการผิดรูปของทวารหนัก
 • ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้แปรปรวน และปวดท้อง
 • ความผิดปกติในหลอดอาหาร เช่นหลอดอาหารตีบ
 • ตับอ่อนอักเสบ เฉียบพลัน และเรื้อรัง
 • นิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
 • โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร ตับอ่อน และถุงน้ำดี

เราพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือและการตรวจรักษาที่เพียบพร้อม ซึ่งรวมถึง

 • การตรวจวินิจฉัยภาพ (เอกซเรย์  อัลตราซาวด์  ซีทีสแกน  เอ็มอาร์ไอ)
 • ไฟโบรสแกน
 • การดูดและเจาะตรวจชิ้นเนื้อในตับ
 • การบำบัดรักษาโรคตับ
 • การผ่าตัดส่องกล้อง และการวิเคราะห์โรคด้วยการส่องกล้อง เช่น โรคเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร โรคในท่อน้ำดี และอื่นๆ
 • การใช้ เอกซเรย์ เพื่อตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การฉีดแอลกอฮอล์ตรงเข้าไปที่เซลล์มะเร็งตับเพื่อรักษาโรคมะเร็งตับ (PEI)
 • การให้เคมีบำบัดเข้าก้อนมะเร็งโดยตรงโดยสอดสายขนาดเล็กเข้าทางเส้นเลือดแดง ตับเข้าก้อนมะเร็ง (TOCE)
 • การห้ามสภาวะเลือดออกเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารและตับ โดยใช้เจลโฟม (TAE)
 • การใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจรักษามะเร็งตับ (RFA)
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคตับ ท่อน้ำดี และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • การตรวจการทำงานของหลอดอาหาร
 • การตรวจการทำงานของลำไส้เล็ก
 • การตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • การฝึกหัดการเบ่งถ่ายอุจจาระ
 • การตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล
 • ผ่าตัดมะเร็งลำไส้
 • ผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล
 • เครื่องตรวจการเคลื่อนไหวและการบีบตัวของทางเดินอาหาร
 • การตรวจทางพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
 • การรักษาโดยการผ่าตัดและส่องกล้องผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
 • การรักษาโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับโดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • เครื่องช่วยการทำงานของตับ
 • ไฟโบรสแกน เครื่องตรวจพังผืดในตับ