แชร์ข้อความนี้

ผู้นำในการดูแลการพยาบาล

ชั้น 1 อาคาร 1 และชั้น 1 อาคาร 3
ทุกวัน เวลา 07:00 - 22:00 น.
66 (0) 2022-2484
info@samitivej.co.th

เราคือผู้ให้บริการชั้นนำในการรักษาทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการรับรองจาก JCI โดยให้บริการที่ครอบคลุมและให้การดูแลที่มีมาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่ปอดจนถึงหัวใจ โดยให้การรักษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

InternalMed

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทมีประวัติความสำเร็จที่ยาวนานในการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลของเรามีความภูมิใจในการให้บริการในสาขาเฉพาะทาง คุณจึงมั่นใจในประสบการณ์ของทีมงานให้บริการของเราได้ เราไม่เพียงมุ่งหวังที่จะเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บริการของเรา

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษาเช่น
• ต่อมไร้ท่อ
• โลหิตวิทยา
• มะเร็ง
• การติดเชื้อ
• โรคไต
• ระบบประสาท
• โรคระบบหายใจ
• โรคข้อ
• โรคหัวใจ
• ยาภายใน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ห้องตรวจ 63 ห้อง
• ห้องบำบัด พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
• ดิจิตอลเครื่องวัด ชีพจร การเต้นของชีพจร และการวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
• ทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปอด
• หลอดลมสำหรับการตรวจสอบภายในของลำคอ
• อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัย โรค ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท
• เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก
• เครื่องแมมโมแกรม
• เครื่องอัลตราซาวนด์
• คลื่นสนามแม่เหล็ก เครื่องตรวจวัดหัวใจคลื่นไฟฟ้า (MRI )
• พยาธิวิทยา
• X-Ray คอมพิวเตอร์ (สแกนคอมพิวเตอร์ ) ที่มีความสามารถในการสแกน3 มิติที่แม่นยำ
• ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบเลือดและปัสสาวะ
• หน่วยมะเร็งที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
• หน่วยไตเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ( ไต) ล้มเหลว

ชั้น 4
ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9084-5
info.srinakarin@samitivej.co.th

เราคือผู้ให้บริการชั้นนำในการรักษาทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการรับรองจาก JCI โดยให้บริการที่ครอบคลุมและให้การดูแลที่มีมาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่ปอดจนถึงหัวใจ โดยให้การรักษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

InternalMed

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทมีประวัติความสำเร็จที่ยาวนานในการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลของเรามีความภูมิใจในการให้บริการในสาขาเฉพาะทาง คุณจึงมั่นใจในประสบการณ์ของทีมงานให้บริการของเราได้ เราไม่เพียงมุ่งหวังที่จะเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บริการของเรา

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษาเช่น
• ต่อมไร้ท่อ
• โลหิตวิทยา
• มะเร็ง
• การติดเชื้อ
• โรคไต
• ระบบประสาท
• โรคระบบหายใจ
• โรคข้อ
• โรคหัวใจ
• ยาภายใน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ห้องตรวจ 63 ห้อง
• ห้องบำบัด พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
• ดิจิตอลเครื่องวัด ชีพจร การเต้นของชีพจร และการวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
• ทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปอด
• หลอดลมสำหรับการตรวจสอบภายในของลำคอ
• อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัย โรค ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท
• เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก
• เครื่องแมมโมแกรม
• เครื่องอัลตราซาวนด์
• คลื่นสนามแม่เหล็ก เครื่องตรวจวัดหัวใจคลื่นไฟฟ้า (MRI )
• พยาธิวิทยา
• X-Ray คอมพิวเตอร์ (สแกนคอมพิวเตอร์ ) ที่มีความสามารถในการสแกน3 มิติที่แม่นยำ
• ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบเลือดและปัสสาวะ
• หน่วยมะเร็งที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
• หน่วยไตเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ( ไต) ล้มเหลว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชั้น 1 ตึก C
07:00 - 20:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext 4001-2
infossh@samitivej.co.th

เราคือผู้ให้บริการชั้นนำในการรักษาทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการรับรองจาก JCI โดยให้บริการที่ครอบคลุมและให้การดูแลที่มีมาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่ปอดจนถึงหัวใจ โดยให้การรักษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

InternalMed

ให้บริการด้านการดูแลรักษาโรทางอายุรกกรม   7.00 -22.00 น. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาอย่างครบวงจร  มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  โดยเน้นการตรวจวินิจฉัและการรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย   โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI

การบริการของเรา

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษา เช่น

  • โรคต่อมไร้ท่อ
  • โลหิตวิทยา
  • โรคมะเร็ง
  • โรคไต
  • โรคติดเชื้อ
  • โรคข้อรูมาตอยด์
  • โรคระบบทางเดินหายใจ

 

แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A
ทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 80100
info.thonburi@samitivej.co.th

เราคือผู้ให้บริการชั้นนำในการรักษาทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการรับรองจาก JCI โดยให้บริการที่ครอบคลุมและให้การดูแลที่มีมาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่ปอดจนถึงหัวใจ โดยให้การรักษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

InternalMed

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทมีประวัติความสำเร็จที่ยาวนานในการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลของเรามีความภูมิใจในการให้บริการในสาขาเฉพาะทาง คุณจึงมั่นใจในประสบการณ์ของทีมงานให้บริการของเราได้ เราไม่เพียงมุ่งหวังที่จะเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บริการของเรา

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษาเช่น
• ต่อมไร้ท่อ
• โลหิตวิทยา
• มะเร็ง
• การติดเชื้อ
• โรคไต
• ระบบประสาท
• โรคระบบหายใจ
• โรคข้อ
• โรคหัวใจ
• ยาภายใน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ห้องตรวจ 63 ห้อง
• ห้องบำบัด พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
• ดิจิตอลเครื่องวัด ชีพจร การเต้นของชีพจร และการวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
• ทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปอด
• หลอดลมสำหรับการตรวจสอบภายในของลำคอ
• อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัย โรค ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท
• เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก
• เครื่องแมมโมแกรม
• เครื่องอัลตราซาวนด์
• คลื่นสนามแม่เหล็ก เครื่องตรวจวัดหัวใจคลื่นไฟฟ้า (MRI )
• พยาธิวิทยา
• X-Ray คอมพิวเตอร์ (สแกนคอมพิวเตอร์ ) ที่มีความสามารถในการสแกน3 มิติที่แม่นยำ
• ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบเลือดและปัสสาวะ
• หน่วยมะเร็งที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
• หน่วยไตเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ( ไต) ล้มเหลว

ชั้น 2 อาคารA
07.00-21.00 น.
66 (0) 3303-8988
info.sch@samitivej.co.th